"Hägers analys är provocerande slapp"

Gunilla Kindstrand, chefredaktör och ansvarig utgivare för Söderhamns-Kuriren.
AnnaKarin Lith, redaktionell chef Mittmedia.

REPLIK. Gunilla Kindstrand och AnnaKarin Lith svarar på kritiken mot Mittmedia.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

#MEDIETRENDER


Den 8 december levererar Publicistklubbens ordförande, Björn Häger, en provocerande slapp analys av mediebranschens utmaningar i Expressens serie #medietrender.

Med utgångspunkt från sin mors lokaltidning, Söderhamns- Kuriren, för han ett resonemang om att allt var bättre förr, innan koncernen Mittmedia tog över. Det är ett historielöst resonemang. Söderhamns-Kurirens historia är kantad av nedläggningshot och sanningen är att tidningen räddades, först av den lilla koncernen Hälsingetidningar och sedan av den stora Mittmedia.

Utan koncern ingen lokaltidning alls, alltså. Den stora skillnaden jämfört med förr är att lokalbevakningen flödar i fler kanaler och har högre ambitioner än under det som Häger ser som de gyllene åren. Den lokala journalistiken är snabbare och mer uppdaterad i dag, och lever dessutom under betydligt högre kvalitetskrav.


Så till själva papperstidningen. En snabb jämförelse mellan Söderhamns-Kuriren före och efter Mittmedias inträde ger följande bild:

Det lokala materialet utgör i dag cirka 80 procent av det som finns på sidorna. Det av Hägerfamiljen så förhatliga ”Mittmediagemensamma materialet” består av två featurereportage i veckan, som ersätter ett tidigare TT-material. Den stora skillnaden ligger i perspektiven. I dag kan man läsa färre notiser, men fler granskningar. I dag finns färre strikt lokala mötesreferat men fler ambitiösa lokaljournalistiska projekt kring klimatförändringar, lokalpolitikens villkor, utflyttning, vargpolitik, kvinnlig könsstympning, jämställdhetsstatistik.

Det allra största hotet mot den lokala journalistiken har, uppseendeväckande nog, gått Björn Häger fullkomligt förbi: Sveriges ojämna bredbandsutbyggnad och bristande mobiltäckning. Tillgången till stark och stabil uppkoppling är grundförutsättningen för att medborgarna i framtiden ska ha tillgång till lokal journalistik. De läsare som i dag ligger längst ut på linjerna, som alltså har den dyraste utdelningen av papperstidningen, har ofta också den sämsta uppkopplingen.


Det klokaste politiken kan göra just nu är att möjliggöra utbyggnad av bredband och förbättrad mobiltäckning. På så vis skulle Sveriges lokaltidningsläsare garanteras såväl digitala blädderbara e-tidningar som tillträde till strömmande nyhets- och sportsajter.

I dag gör vi stora insatser för att hjälpa våra kärnläsare över tröskeln till den digitala nyhetsförmedlingen. För hur ska de annars få sina lokala nyheter den dagen papperstidningen inte kommer som i dag? Frågan är vilket ansvar politikerna, forskarna och aktörer som Publicistklubben tar i samma fråga?

Vi förnekar inte att branschen står inför gigantiska utmaningar. Men nostalgin, som Björn Häger så engagerat företräder, är ett större hot än själva verkligheten.


Gunilla Kindstrand

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Söderhamns-Kuriren.

AnnaKarin Lith

Redaktionell chef Mittmedia.

kulturen@expressen.se


Följ Expressen Kultur på Facebook - där kan du diskutera och kommentera våra artiklar.