Björn Häger: Mörkret över landsbygden

Björn Häger, ordförande för Publicistklubben.
Foto: Emil Nordin

Karin, 75 år, är en trogen prenumerant på Söderhamns-Kuriren men börjar att tröttna.
Björn Häger undrar vad som händer när tidningarna förlorat kärnläsare som hans gamla mamma.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

#MEDIETRENDER


Häromdagen damp det ner en forskarrapport från Södertörns högskola i min brevlåda. Det 60-sidiga häftet gjorde inget väsen av sig; ledde inte till rubriker eller offentlig debatt. Men det borde det ha gjort.

MEDIEMINISTER. Alice Bah-Kuhnke kommer till Publicistklubben i Stockholm i kväll för att debattera lokalmediernas framtid.
Foto: Cornelia Nordström

"Landsbygd i medieskugga", var rubriken. Och det kändes som att läsa en nekrolog över den svenska journalistikens kärna, den lokala dagstidningen. I rapporten sammanfattar medieforskaren Gunnar Nygren de iskalla vindar som svept över medielandskapet de senaste tio åren. Närmare 100 lokala redaktioner har lagts ner. Var fjärde journalist har lämnat de svenska dagstidningarna.

Riksmedierna överger landsbygden i allmänhet och Norrland i synnerhet. Förutom att berätta om vissa spektakulära olyckor och brott; eller skildra landsbygden som rekreationsyta för människor från storstaden.


Public service klarar inte att fylla de tomrum som en utbredd tidningsdöd skulle lämna efter sig. Därför bör mediekrisen ses som demokratins klimatfråga. Steg för steg närmar sig allvaret. Fortsätter tidningsredaktioner att släckas ner som skett senaste decenniet kommer vi snart att få se dramatiska konsekvenser för demokratin och det offentliga samtalet. Många orter riskerar att förlora de journalister som beskriver vad som händer i politiken, samhället och kulturen.

Kanske kan Söderhamn vara en sådan ort. Där bor min mor. Och kanske kan man se henne som den typiska dagstidningsläsaren. Den som bär upp dagstidningssystemets ekonomi.

Hon heter Karin, är 75 år, har arbetat som organisatör på ett studieförbund. Hon är intresserad av kultur och politik. Hon har prenumererat på Söderhamns-Kuriren i alla år. Men nu börjar hon tröttna. Hennes tidningsupplevelse har stadigt försämrats de senaste åren.


Tidningen innehåller färre lokala nyheter från orten där hon bor och mer återbrukat material från andra tidningar inom Mittmedia, den koncern som äger Söderhamns-Kuriren och samtliga tidningar mellan Avesta och Örnsköldsvik. Samtidigt har prenumerationspriset höjts, som för de flesta svenska dagstidningar. I många fall flera gånger mer än inflationen de senaste decennierna.

Detta är tidningsbranschens ödesfråga. Satsningar på det digitala är sannolikt enda vägen att överleva i framtiden. Nytänkande behövs. Fast än så länge kommer merparten av intäkterna från sådana som min mor, äldre lojala papperstidningsprenumeranter. Och med en försämring till, kanske även min mor säger upp sin prenumeration.

Än har vi inte sett om mediehusens digitala satsningar går vägen. Under tiden slås tidningar ihop, redaktioner läggs ner och journalister försvinner. Från politiskt håll har budskapet hittills varit "mediepolitik - var god dröj". Presstödet är utformat efter förhållanden som gällde på 1970-talet. En särskild reklamskatt fortsätter att snedvrida konkurrensen till tidningarnas nackdel. När tidningstexter blir digitala mångdubblas momsen.


Läget är allvarligt. För det som står på spel är inte bara kvalitetsjournalistik och kvalificerad granskning, utan den lokala dagstidningens grundfunktion. Att vara ortens lokala identitet och kulturbärare.

När min mor säger upp sin prenumeration har den svenska pressen förlorat sin kärnläsare. Och det går inte bara att skylla på den digitala utvecklingen eller uteblivna mediepolitiken. Tidningsföretagen har självfallet också ett eget ansvar. Slutar man bry sig om sina viktigaste kunder, bör man inte bli förvånad om de till slut tröttnar.


Björn Häger

kulturen@expressen.se


Björn Häger är ordförande i Publicistklubben.


FOTNOT. I kväll diskuterar Publicistklubben i Stockholm lokaljournalistikens framtid med bland andra kulturminister Alice Bah Kuhnke. DN:s Viktor Barth-Kron leder också en debatt om klickjakten med bland andra Metros Jack Werner.


Följ Expressen Kultur på Facebook - där kan du diskutera och kommentera våra artiklar.

FAKTA

I november fyllde Expressen 70 år. Med anledning av jubileet publicerar kultursidan artikelserien #medietrender som behandlar såväl problem som möjligheter för en bransch i stark förändring. Läs tidigare inlägg nedan.