Tack Claes, för att jag fick lära känna dig bättre

Claes Malmberg kritiserades för sitt satiriska skämt i ”Parlamentet” i TV4.
Foto: TV4
Daniel Boyacioglu.
Foto: Karin Törnblom/TT / TT NYHETSBYRÅN

Claes Malmberg bemötte på Expressens kultursida den kritik han har fått för sin ”orten-sång”  i TV4:s ”Parlamentet”.
Daniel Boyacioglu, som var en av dem som kritiserade Malmberg, svarar nu komikern.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT. Hej Claes, jag vill tacka dig för ditt fina svar i Expressen häromdagen. Även om du inte svarade mig i direkt mening så är jag en av de som kritiserade ”Parlamentets” val att gå ut med det skämt som du framförde och tänkte att jag skulle skriva några rader till dig.

Framför allt vill jag berömma dig för din fina text. Hur sammanhållen och klarsynt du förmådde vara i ett pressat läge. Det är verkligen ett problem att debattklimatet blivit så hårt. Dina allmänna reflektioner om vilka konsekvenser ett drev kan få, berörde verkligen. Det vill jag sist av allt medverka till.

Det var dock en trist rubriksättning, tycker jag: Påminnelsen om att det finns större problem att fokusera på. Det är klart att det gör. Och det är klart att det görs. Vilket, av allt att döma, du i allra högsta grad verkar vara medveten om.

Att satiren ska slå uppåt och att den kriminella tillhörigheten är att betrakta som en maktposition, är vi överens om.

I övrigt är svaret i stora delar träffsäkert och ärligt. Dessutom gissar jag att valet av rubrik var redaktörens och inte ditt. Jag berömmer dig därtill för ditt val att stå upp för humorns och satirens plats och funktion i det offentliga samtalet och i det demokratiska samhället, också i de känsligare frågorna.

Claes Malmberg bemötte kritiken.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Att satiren ska slå uppåt och att den kriminella tillhörigheten är att betrakta som en maktposition, är vi överens om. Däremot tycker jag att din maktanalys brister i det att du förstår oss alla och dig själv inkluderad som underordnad den kriminelles makt. Det stämmer enligt min mening inte. Gängen har en informell men stark maktposition i sina respektive områden, men varken du eller jag bor i dem.

Gängen har en informell men stark maktposition i sina respektive områden, men varken du eller jag bor i dem.

Det är för den här sakens skull som det efterfrågas representation. Det är för den här sakens skull som det talas om jämlikhetsdata. För att vi bättre ska kunna orientera oss och hjälpa varandra förstå dessa frågor bättre. Jag vill inte göra onödiga poänger eller ta onödiga omvägar. Det som har hänt är att du framförde ett skämt i ”Parlamentet” som många tog illa vid sig av. Det har vi framfört och du har på det ödmjukaste sättet svarat oss. Därtill har du stärkts i dina övertygelser i ditt yrke. Det berömmer jag dig för igen. Men om vi ska förstå varför reaktionerna blev så stora så måste vi förstå vilken frustration som ligger över de som är engagerade i vad vi kanske slarvigt kan kalla för förortsfrågor. Och om vi ska gå vinnande ur detta tumult och den känslomässiga skada det möjligen orsakat, måste vi också dra de lärdomar vi kan.

Jag vill självkritiskt utmana ett av mina egna resonemang. Jag har aldrig medverkat i ”Parlamentet”. Jag vet inte hur kort det är mellan manusidé och inspelning. I frustration räknade jag upp vilka som jag föreställde mig skulle kunna reagera på en idé innan den verkställdes. Då skulle jag begränsat mig till dom i det professionella sammanhanget. Sist vill jag tacka för inbjudan att via det fina svar du formulerade lära känna dig bättre.


Av Daniel Boyacioglu 

Daniel Boyacioglu är poet och artist.
Härdsmältan på Gräv

https://embed.radioplay.io?id=95811&country_iso=se

Veckans mediesnackisar med Karin Olsson och Magnus Alselind. Grävnördarnas vilda party och självutlämnande nyhetsbrev. Guldspadefavoriten Daniel Olsson gästar podden.