Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Stieg Larssons bästa journalisttips vid hot

Efter att själv ha varit utsatt för hot då han bevakade högerextrema aktörer på 1990-talet samlade Stieg Larsson sina råd och tips i boken.
Foto: JAN COLLSIÖÖ / TT NYHETSBYRÅN
”Överleva deadline” av Stieg Larsson ges ut av Svenska Journalistförbundet.

20 år efter första utgåvan ges Stieg Larssons ”Överleva deadline, handbok för hotade journalister” ut på nytt. 

I dag publicerar Expressen Kultur ett utdrag ur den nya, uppdaterade versionen.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Råd vid olaga hot 

Olaga hot kan, som vi redan konstaterat, komma från en mängd olika källor, allt från enskilda »dårar« som fixerat sig vid en speciell journalist till organiserade politiska hatgrupper eller kriminella grupper. Vad ska du då göra om du plötsligt utsätts för olaga hot? Här är några enkla råd: 

Grips inte av panik 

Hotelser är alltid obehagliga, men det absoluta flertalet har ingen substans och hotet kommer aldrig att förverkligas. Syftet är i stället att skrämma, trakassera och avskräcka dig från att granska högerextrema grupper eller andra ljusskygga företeelser.

Undvik att dramatisera 

Ryck inte på axlarna om du utsätts för hotelser, men undvik också att dramatisera situationen. Försök göra en nykter och realistisk bedömning om det är troligt eller rimligt att en nazistisk eller kriminell grupp på fullaste allvar skulle placera just dig på en allvarligt menad »dödslista«.

Klassificera hotet 

Försök avgöra vem det är som hotar. Är det en ensam stolle eller ett led i en organiserad verksamhet? Är det en eller flera personer som ringer eller skriver brev? Är hotet av privat natur eller har det politisk bakgrund? 

Ryck inte på axlarna om du utsätts för hotelser, men undvik också att dramatisera situationen.

Tolka budskapet 

Om du får samtal eller brev från högerextremister, gör en bedömning av om budskapet faller under kategorin olaga hot eller om det »bara« handlar om missnöje med en publicerad text. Det är inte straffbart att framföra en avvikande åsikt, även om språkbruket kan vara oförskämt och grovt.

För att det ska falla under begreppet olaga hot måste specifika hotelser framföras, t ex att journalisten »borde få ett nackskott«, att journalisten »ska få äta upp« en text eller att journalisten på något sätt ska »straffas« för innehållet i en artikel. Vissa hotelser kan vara indirekta eller förtäckta, t ex att journalisten »ska passa sig« så han eller hon inte drabbas av en »olyckshändelse«.

Om du är osäker på hur ett budskap ska tolkas; vänd dig till polis eller åklagare för en bedömning.

Dokumentera hoten 

Spara samtal som kommit till telefonsvararen och försök att banda samtal som kommer till hemmet eller till redaktionen. Om du inte har bandspelare tillgänglig, anteckna utförligt och skriv en sammanfattning direkt efter samtalet. Notera datum och tid för händelsen.

Spara brev och kuvert om hotelserna framförs skriftligt. Om det ej framgår, gör en anteckning om vilken dag brevet anlände.

Försök lista ut vilken artikel eller vilket reportage du tror att avsändaren kan ha reagerat mot; det kan ge uppslag då det gäller att identifiera den grupp eller de individer som framför hotet.

Stieg Larsson på TT:s redaktion.
Foto: LEIF BLOM / TT NYHETSBYRÅN

Hot mot dina närmaste 

Hotelser kan också riktas mot journalistens familj, sambo och barn, vilket av många kan upplevas som betydligt mer obehagligt än direkta hot mot den egna personen.

Tumregel: Ställ frågor om hotelsen framförs via telefon; gör ett försök att lista ut om den person som hotar verkligen har kunskap om dina familjeförhållanden eller om det bara är löst prat.

Informera din familj 

Om du utsatts för ett konkret hot är det en avgjort dålig idé att försöka dölja detta för din familj och dina närmaste, även om du försöker göra det av ren omtanke. Det gäller framför allt om hotelserna även omfattar barn eller maka/make; din partner har rätt att få all tänkbar information och inte behöva stå helt oförberedd om något verkligen skulle inträffa. Att underlåta att informera din familj kan i själva verket innebära att du ökar hotbilden mot dina närmaste. Om hotet bedöms som allvarligt, och särskilt om det även omfattar din familj, måste din partner själv få möjlighet att tala med och informeras av polisen.

När du informerar är det viktigt att inte dramatisera, utan att lugnt och sakligt berätta vad som har hänt. Förbered din partner på att hotelser även kan komma att skickas eller ringas till hemmet eller till dina barn.

Tumregel: Diskutera gemensamt, gärna tillsammans med en polis eller representant för facket eller tidningsledningen, hur detta påverkar er livssituation, vilka åtgärder som måste vidtas och på vilket sätt vaksamhet och säkerhet bör skärpas. Lägg upp en gemensam strategi. Se till att ni är överens.

Släng inte käft med den som hotar 

Att gå i svaromål med den som framför ett telefonhot kan vara tillfredsställande för den egna självkänslan, men är i huvudsak en meningslös sysselsättning.

Den enda anledningen till att överhuvudtaget lyssna till utfall eller hotfulla samtal är att dokumentera händelsen och försöka fastställa på hur pass stort allvar hotet ska tas. Om du utsätts för en serie hotfulla samtal bör du kontakta polisen som ger närmare instruktioner om hur du ska agera och om du ska ställa specifika frågor.

Tumregel: Om någon ringer och framför hotelser eller vräker ur sig otidigheter finns ingen orsak att gå i svaromål eller försöka diskutera med vederbörande.

Om du känner ett starkt obehag och anser att hotet ska tas på allvar så får du inte låta dig övertalas att tycka att »det inte är så farligt«.

Spara e-mail 

Internet har öppnat nya möjligheter att framföra hotfulla budskap. Flera tidningar använder bylines där journalisten signerar med både namn och e-mailadress.

Om en kontroversiell artikel resulterar i starkt negativa synpunkter bör journalisten spara sina e-mail. Det kan vara så att den som har mycket starka åsikter om en text i ett senare skede övergår till att skicka anonyma hotelser, särskilt om han eller hon inte fått gehör för sina synpunkter från journalisten.

I bästa fall kan det leda till att den anonyme brevskrivaren identifieras genom karaktäristiska stavfel eller typiskt återkommande formuleringar i äldre mail med en identifieringsbar avsändaradress.

Informera redaktionen 

Om du utsätts för hot; kontakta redaktionschefen och din fackliga representant. Ta en diskussion om hur allvarligt hotet ska bedömas och om polisanmälan ska göras.

Tumregel: Direkta dödshot bör som regel alltid polisanmälas.

Sålla samtal i växeln 

Tidningens reception och växel är ofta nervcentrum på arbetsplatsen. Det är en god idé att informera växelpersonalen om att direktnummer till ditt skrivbord inte får lämnas ut till obehöriga. Växeln kan ofta lära sig att »känna igen« personer som regelbundet ringer konstiga samtal, förutsatt att du meddelar dem varje gång ett sådant samtal kommit.

Det kan vara en god idé att utrusta växeln med nummerpresentatör om sådan inte redan finns, och spara en dokumentation över vilka som ringer. Det är självfallet meningslöst om samtalet kommer från telefonautomat eller från mobiltelefon med anonymt betalkort, men kan vara värdefullt för att ge polisen uppslag att arbeta efter.

Lita på din egen instinkt 

Du kan själv förmodligen ganska snabbt avgöra om en hotelse måste tas på allvar eller inte. Om du känner ett starkt obehag och anser att hotet ska tas på allvar så får du inte låta dig övertalas att tycka att »det inte är så farligt«.

Arbetsgivare och kollegor kommer i många fall att försöka dämpa din oro genom att tona ned hotelser. Syftet med en sådan nedtoning kan vara högst vällovligt – att helt enkelt minska din rädsla och försöka muntra upp dig. Stå på dig och kräv att din arbetsgivare tar hotet på allvar. Ditt fackliga ombud och arbetsplatsens skyddsombud har skyldighet att bistå dig.

Även om din arbetsgivare avfärdar hotet så kan du själv kontakta polisen för att lämna anmälan eller få råd om hur du ska agera.

Skaffa ett bollplank 

Om du utsätts för upprepade hot kan situationen i längden bli påfrestande, både psykiskt och arbetsmässigt. Det är dumt att isolera sig och låtsas vara orädd om du känner stort obehag. Skaffa en samtalspartner som du kan diskutera läget med och som kan hjälpa dig att få perspektiv på tillvaron. Du kan vända dig till en arbetskamrat som du har förtroende för, och du kan i alla avseenden vända dig till din fackliga representant som har skyldighet att ta din oro på största allvar.”


SAKPROSA

Stieg Larsson

Överleva deadline, handbok för hotade journalister

Nyutgåva av Svenska journalistförbundet, 108 s.


Lyssna på ”Lunch med Montelius”

https://embed.radioplay.io?id=81988&country_iso=se

En omtalad podd från Expressen Kultur – som tar er med bakom kulisserna i kulturvärlden. Med två av kultursidans stjärnor: Martina Montelius, teaterdirektör och författare, och kritikern Gunilla Brodrej. Podden är en hyllning till alla kulturtanter där ute oavsett kön.