Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Staten borde släppa Världskulturmuseet

Liseberg + muséet = sant? Världskulturmuséet i Göteborg föreslås slås ihop med sina grannar. Foto: Dick Gillberg / VÄRLDSKULTURMUSEET
Medelhavsmuseet kan slås ihop med Östasiatiska museet och Etnografiska museet. Foto: Anna Hållams

Sverige skulle tillfogas allvarlig skada som kulturnation om den planerade museisammanslagningen i Stockholm blir av.

Cecilia Lindqvist föreslår att staten ska släppa Världskulturmuseet i Göteborg som drar för mycket pengar.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

I det förslag till omorganisation av Statens museer för världskultur (SMVK) som överintendent Ann Follin överlämnat till Kulturdepartementet (30/9) diskuteras en sammanslagning av Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm. Det skulle innebära en katastrof. De tre museerna skulle förlora sin identitet och sin historia. Sverige skulle tillfogas allvarlig skada som kulturnation.

Östasiatiska museet, vars historia går tillbaka till 1926, har samlingar som tillhör de främsta i världen. De bygger till stor del på de föremål som Johan Gunnar Andersson från 1914 och decennier framåt samlade in i ett unikt samarbete mellan arkeologer från Sverige och Kina. Men museet har också ett brett utbud av föremål från Korea, Japan, Indien och Sydostasien - områden i dynamisk utveckling, som vi behöver lära oss mer om.

Hyran slår mot ekonomin

Medelhavsmuseets samlingar härstammar dels från omfattande utgrävningar på Cypern under svensk ledning 1927-31 och gåvor som sedan början av 1800-talet skänkts till samlingarna. I denna förtvivlade tid av krig i länderna runt Medelhavet är de viktigare än någonsin för att ge ökad bakgrundskunskap. På Etnografiska museet, vars samlingar går tillbaka till 1700-talet, finns bland annat föremål som fördes hem till Sverige av Carl von Linnés lärjungar och där finns Sven Hedins unika material från hans årslånga resor i det inre av Asien.

Den kritik som riktats mot Ann Follins förslag har tyvärr hittills inte i tillräckligt hög grad handlat om hur museernas värdefulla samlingar skall tas om hand och kunna möta sin publik. Follins rapport fokuserar på museernas dåliga ekonomi. Men den beror inte på vanskötsel från museernas sida, utan den ständigt ökande hyra som Statens fastighetsverk tar ut utan att de statliga anslagen till museerna ökar i motsvarande grad.

Göteborg är gökungen

Museerna får därmed för varje år allt mindre pengar till sin grundverksamhet. Samtliga museichefer har under året tagits bort, erfarna intendenter har förlorat sina positioner och i stället har nya samlingschefer, utan fackkunskap när det gäller samlingarna, anställts och lagt fast hur museerna ska arbeta.

Gökungen i boet är Världskulturmuseet i Göteborg som drar 42 procent av den totala kostnaden för hela myndigheten SMVK. Lokalerna är överdimensionerade för museets samlingar och verksamheter och stora utrymmen har länge stått tomma och kommer att hyras ut till en extern hyresgäst.

En fråga som borde diskuteras är därför möjligheten att på sikt avföra Världskulturmuseet i Göteborg från SMVK och enbart låta de tre museerna i Stockholm ingå. Världskulturmuseet som, enligt sin hemsida, har ambitionen att "vara en mötesplats även för dem som inte är intresserade av utställningar" kunde med fördel samordnas med sina grannar Universeum, Svenska Mässan och Liseberg, där museets starka inriktning på nutidshistoria och livsstilar - som deras utställningar om hiv/aids, trafficking, hbtq- frågor och hiphop visar - skulle kunna få stor betydelse. Och det skulle bli pengar över för att låta de tre Stockholmsmuseerna vara kvar och utvecklas.

 

CECILIA LINDQVIST

kulturen@expressen.se

Cecilia Lindqvist är Kinakännare och tidigare ledamot i myndigheten Statens museer för världskultur.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!