Staten borde backa undan i kulturfrågan

Christer Hermansson är kulturchef i Strängnäs kommun.
Myndigheten för kulturanalys har presenterat utredningen ”Så fri är konsten” om den kulturpolitiska styrningen påverkan på den konstnärliga friheten.
Foto: Shutterstock

Enligt utredningen ”Så fri är konsten” ska idealet om konstnärlig frihet ska vara vägledande när det gäller hur statliga medel för kultur fördelas.

Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs kommun, önskar att pengarna delas ut direkt till kommunerna.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT. Myndigheten för kulturanalys presenterade i veckan utredningen ”Så fri är konsten”, om den kulturpolitiska styrningen påverkan på den konstnärliga friheten. Den behandlar den kulturpolitiska styrningen på olika politiska nivåer: den statliga, den regionala och den kommunala. Det är en välskriven utredning som förhoppningsvis kommer att leda till förändringar. Rekommendationen från myndigheten att låta idealet om konstnärlig frihet vara mer vägledande än tidigare är absolut inget att ifrågasätta.

Men låt mig komma med ytterligare en rekommendation. Jag är verksam som kulturchef i Strängnäs kommun sedan många år. Kommunen har en aktiv kulturnämnd, lägger drygt två procent av driftsbudgeten på kultur och har många aktiva kulturaktörer som bidrar till ett relativt rikt kulturutbud för alla målgrupper. Det kulturpolitiska programmet ska i år revideras med nya viktiga formuleringar.

Om vi inte är aktiva och ligger på och tjatar och uttrycker vad vi vill ha till kommunen så får vi inte heller någonting.

Strängnäs kommuns kulturverksamheter är dessutom väldigt beroende av regionens kulturutbud och medel som går att söka från Statens kulturråd. Region Sörmlands ”Sörmlandsmodell”, Scenkonst Sörmlands arbete med att alla barn 5-15 år i regionen får ta del av skolföreställningar, betyder enormt mycket. Och många andra bra och kreativa samarbeten som gynnar invånarna i kommunen. Men det är också så att om inte vi tjänstepersoner är aktiva och ligger på och tjatar och uttrycker vad vi vill ha till kommunen så får vi inte heller någonting. Det är regionen som bestämmer.

När det gäller kommunens amatöransökningar till Statens kulturråd är det alltid lika svårt. Hur ska vi tolka kulturrådets instruktioner? Hur får vi med alla rättighetsperspektiven i ansökningarna? Och varför måste vi alltid hitta på nya projekt när vi ofta redan har väl fungerande aktiviteter som vi vill fortsätta utveckla?

Min rekommendation är därför helt enkelt att Statens kulturråd och regionerna ska fördela alla statliga medel för kultur, utifrån rimliga kriterier, direkt ut till kommunerna som själva kan bestämma hur de ska användas på bästa sätt utifrån lokala kulturpolitiska styrdokument och väl fungerande verksamheter. Om staten nu vill bort från New public management och arbeta mer tillitsbaserat så är detta ett gyllene tillfälle. Vi som är professionellt verksamma vet ofta vad som behöver göras.


Av Christer Hermansson

Christer Hermansson är kulturchef i Strängnäs kommun.Lyssna på Expressens mediepodd ”Lägg ut”

https://embed.radioplay.io?id=85450&country_iso=se

PAPARAZZI. Dominika Peczynski gästar Expressen mediepodd och pratar om Stoppa Pressarna, Bolibompadrakens ”knarkiga fnitter” och TV4:s censur av megahiten.