Stäm i bäcken

Ägarroll. Allan Svensson som Stenbeck i Uppsala stadsteaters Fursten.
Foto: Mats Bäcker

Utan Per Anderssons bok hade pjäsen om Jan Stenbeck på Uppsala stadsteater sett helt annorlunda ut. Björn af Kleen ger en bakläxa till Sveriges Dramatikerförbund och upp­manar Författarförbundet att agera.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Jag råkar ha läst Per Anderssons bok om Jan Stenbeck minst tre gånger. Det beror på att jag har försökt upprepa Anderssons mästerverk. I botten i familjen Stenbecks kassakista låg gamla sockerbrukspengar från den adliga släkten Klingspor – som Jan Stenbecks far skickligt infiltrerade i egenskap av deras betrodda familjeadvokat.

När jag i en månads tid försökt skriva ett bokkapitel om relationen mellan Stenbeck och Klingspor, bröt min förläggare till slut in: "Per har redan gjort jobbet", sade han osentimentalt. Och så kastade han sidorna ­­­i pappersinsamlingen.

Så kan det gå.

Dock inte på teatern, där allt är möjligt.

När jag såg uppsättningen av Fursten på Uppsala stadsteater kände jag omedelbart igen anslaget från Per Anderssons bok (se Expressen 18/3). Inget konstigt i det: Ett reportage om det virtuella bruket, (eller i ny­utgåva: Stenbeck – en biografi över en framgångsrik affärsman) är en modern klassiker, den kanske första reportagebok på svenska som på allvar lyckas förena Tom Wolfes pendelrörelse mellan kylig distans och uppriktig nyfikenhet. Det underlättade naturligtvis att Andersson fick göra en av mycket få djupintervjuer med Stenbeck på hans gård i Luxemburg. Han hade dessutom uppenbarligen tillgång till tidigare direktörer och anställda. Uppsala stadsteater och Sveriges Dramatiker­förbund blottar sin okunskap om mediehistorien när man försöker utmåla Per Anderssons Stenbeckcitat som allmängods. Det räcker med att gå till Stellan Björks bok Dynastin Stenbeck för att begripa: i en minnesvärd scen beskriver Björk hur han vresigt avvisas när han försöker göra ett oanmält besök. Varje Stenbeck­intervju är unik.


Manusförfattaren Malin Lagerlöf har inte bara klippt repliker ur Per Anderssons bok och klistrat in i sitt manus, hon har också låtit pjäsen färgas av Anderssons tolkningar och sammanhang. Ingen kan väl ta patent på "fursten" som ord, men man kan heller inte bortse från att Machiavellis Fursten är ett av Anderssons mest anlitade referensverk.

Utan boken hade pjäsen sett annorlunda ut.

I Dagens Nyheter söker Förbundsdirektören för Sveriges Dramatikerförbund Susin Lindblom nu stöd i "praxis". Denna är nog mindre entydig än direktören vill ge sken av. När Stockholms stadsteater i fjol satte upp Jeppe på berget hade man i omarbetningen av Ludvig Holbergs klassdrama låtit sig inspireras av min reportage- och intervjubok Jorden de ärvde från 2009.

I god tid sökte man min tillåtelse att citera ur bokens intervjuer, betalade mig ett engångsarvode, lät mig skriva i programbladet och bjöd mig till premiären. Det var ingen dyr eller tidskrävande affär för Stadsteatern - men behandlingen var flott. Uppsättningen fick sval kritik, men det var kittlande att få höra några av de repliker jag samlat in eka i scenrummet.

I våras upprepades en liknande historia i Danmark. P O Enquist äger inte rätten till den danska 1700-talshistorien för att han lyckats popularisera passagen om livläkaren Struensees infiltration i det danska hovet. Däremot har hans tolkning av historien i romanen Livläkarens besök blivit så älskad att producenten Peter Aalbæk Jensen kände sig tvingad att anställa en manusgranskare vid tillblivelsen av filmen A royal affair. Uppdraget var att stryka alla repliker som doftade för mycket Enquist.

Jag får intrycket att Susin Lindblom och Malin Lagerlöf missförstått vad journalistiskt arbete innebär. Eller så använder man bara offentlig­heten för att repetera en ovanligt fri uppsättning av Oliver Twist, där Lindblom agerar Mr Fagin och Lagerlöf den mycket framgångsrika ficktjuven.

Författarförbundet borde agera. I en kulturvärld som gjort det skenbart autentiska till estetisk norm finns det all anledning att försvara journalistiken som hantverk.

Striden om Fursten

I mars satte Uppsala stadsteater upp Malin Lagerlöfs pjäs om Jan Stenbeck. I Dagens Nyheter i måndags gick författaren Per Andersson till angrepp mot teatern och Sveriges Dramatikerförbund eftersom Malin Lagerlöf i manus citerat ur hans Stenbeckbok Det virtuella bruket utan att söka hans tillåtelse eller uppge källa. I sitt svar i DN i onsdags skrev Dramatikerförbundets Susin Lindblom att fakta i Anderssons bok tillhör "verkligheten" och därmed inte skyddas av upphovsrätten.