Snoppar och knoppar på Nationalmuseum

BLÅSINSTRUMENT. På utställningen "Förkroppsligat" visas bland annat dessa keramikflöjter av Per B Sundberg.
Annika Liljedahls "Cirkulationsplats – blodomlopp – växtlighet".

Philip Warkander ser "Förkroppsligat" med penispipor och artärkonst på Nationalmuseum Design Kulturhuset.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Museerna har ingen enkel uppgift. Man söker oförtrutet nya ingångar till gamla problem, vilket Nationalmuseum Design "Förkroppsligat" är ännu ett exempel på. De underliggande och lätt klichéartade frågorna bakom utställningen behandlar individens relation till kollektivet, teknologin och samhället.

I vår tid finns en tendens att ständigt knyta an till digitalisering och teknologisk utveckling, modemediernas allmänt erkända utseendefixering och jagets våndor i mötet med samhällets krav, ofta ur ett genusperspektiv. Här tar utställningen sin utgångspunkt. Tilltaget är riskabelt - museet riskerar att förlora sig bland sönderpratade ståndpunkter snarare än att agera som den progressiva utställningsplattform man vill vara.


LÄS MER: Nationalmuseum har misslyckats på nytt

Keramiska pittar som flöjtar

Men det kan löna sig att vända och vrida även på de lätt uttjatade perspektiven. Per B Sundbergs keramiska penisar, som samtidigt är fullt spelbara flöjter, staplade som vedträn, visar hur invanda former kan finna nya användningsområden. Glaseringstekniken (som Sundberg har lärt sig av den legendariska keramikern Signe Persson-Melin) med sitt organiska uttryck förstärker ytterligare flöjtkukarnas kvistighet, och komplicerar förhållandet mellan funktion, dekoration och kropp.

En mindre buskisbetonad tolkning står Daniela Hedman för. "Öde ö + överlevandet" kretsar kring en mer basal och fysisk definition av överlevnad. Märit Runsten har i "Kirurgisk ornamentik" skapat teckningar med minutiös pointilistisk teknik i vilka artärer, skruvar och växter flätas samman.


LÄS MER: Rysk gårdag på Nationalmuseum

Befriande chosefritt

Bredvid återfinns skulpturer som stundtals påminner om mänskliga organ och genom sin stela form skänker en kuslighet åt tanken på de organiska förlagor vi alla bär under huden.

"Förkroppsligats" styrka är både urvalet och bredden. Etablerade konsthantverkare med lång erfarenhet står sida vid sida med de nyutexaminerade. Det är befriande chosefritt. Däremot hade de personliga och ideologiskt laddade verken förtjänat ett bättre öde än Kulturhusets kommunala rumslighet.


Philip Warkander

kulturen@expressen.se

Philip Warkander är kritiker och doktor i modevetenskap.


Följ Expressen Kultur på Facebook - där kan du kommentera våra artiklar.

KONSTHANTVERK

Förkroppsligat
Nationalmuseum Design Kulturhuset, Stockholm

Till 15/1