Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Slöjor i skolan ska varken tvingas på eller av

Nalin Pekgul. Foto: ALEXANDER DONKA
Tolerans viktigare än slöjdförbud, menar skribenten. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

Nalin Pekgul skriver om det provocerande med att se skolbarn i slöja, men att toleransen är viktigare än ett förbud. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT. När jag ser en treårig flicka insvept i en slöja som täcker halva kroppen får jag lust att gå fram till föräldern. Jag vill tala om att det inte finns någonting i Koranen som säger att små flickor måste ha slöja. Jag hejdar mig, för vad har jag för rätt att komma sättande och beskäftigt tala om för föräldern vilka kläder barnet bör eller inte bör ha på sig?

År 2006 slog Skolverket fast att Minervaskolan i Umeå handlade fel när de förbjöd en sjuårig flicka att bära slöja på lektionstid. Skolverket vände sig emot att skolan använde generella ordningsregler för att förbjuda elever att bära slöja, vilket medförde att elever kunde bli avstängda från skolan av religiösa skäl.

En slöja är trots allt bara ett klädesplagg som vem som helst måste ha rätt att sätta på sig, även barn, så länge det inte finns några praktiska skäl emot.

Man kan tycka vad man vill om Skolverkets ställningstagande. Om de inte hade fattat detta beslut är risken dock stor att islamistiska krafter hade använt Minervaskolan som exempel på hur intolerant den svenska skolan är och lyckas vända föräldrar mot skolan och svenska samhället.

Givetvis måste skolans personal få bestämma vilka kläder som är lämpliga för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Det kan handla om regnkläder när det regnar eller hjälm i pulkabacken eftersom små barn inte alltid förmår fatta sådana beslut själva. En slöja är trots allt bara ett klädesplagg som vem som helst måste ha rätt att sätta på sig, även barn, så länge det inte finns några praktiska skäl emot.

En lång svepande slöja, precis som ett kors eller djävulskors på en lång halskedja, skulle till exempel kunna vara en säkerhetsrisk i slöjdsalen eller under idrottslektioner. Finns inga risker eller praktiska skäl mot, har muslimska flickor rätt att ha på sig en slöja, hur provocerande det än må vara för oss som inte anser att Gud kräver att flickor ska dölja hår och kroppar.

Alla barn måste få känna att de är i skolan på lika villkor.

Däremot vill jag göra klart och tydligt att det självklart inte är skolpersonalens uppgift att övervaka att flickor lever upp till föräldrars krav på att de ska bära slöja. Enligt Göteborgsposten kräver föräldrar i Göteborg att förskolepersonal ska se till att flickorna har på sig slöjor i skolan. Men flickor vars föräldrar vill kontrollera dem och styra vilka kläder som de har på sig ska inte få budskapet att samhället – för skolan är en normsättande samhällsinstitution – tar föräldrarnas parti.

Alla barn måste få känna att de är i skolan på lika villkor. Alla barn har också rätt till en fullständig grundskoleutbildning utan att föräldrarna sätter några restriktioner för detta. Det betyder att alla har rätt att lära sig simma och delta i musik- och sexualundervisning, och skyldighet att delta i obligatorisk undervisning.

Barn och unga kvinnors religionsfrihet främjas inte av att olika vuxna auktoriteter strider om rätten att bestämma om de ska ha eller inte ska ha slöja på huvudet.

Sverige har hittills valt tolerans i stället för förbud och undvikit en konfrontation i slöjfrågan, i motsats till exempelvis i Frankrike, och det här tror jag är rätt väg att gå. När vi möter barn och unga flickor som bär slöja kan vi med rätta oroa oss för att det kan vara ett tecken på att det finns krafter i deras liv som vill begränsa deras rätt till sina egna kroppar och sin egen trosuppfattning. Svaret är dock inte andra auktoritära maktmedel, utan budskapet måste vara att de har rätt till sin egen uppfattning i frågan.

Barn och unga kvinnors religionsfrihet främjas inte av att olika vuxna auktoriteter strider om rätten att bestämma om de ska ha eller inte ska ha slöja på huvudet. Vad som däremot stärker deras förutsättningar att fatta självständiga beslut om hur de vill leva sina liv är att de får ta de av en fullständig skolutbildning och att de får se att skolan är en mötesplats för alla slags människor. Det är det vi ska ta strid för och inte en huvudbonad.

Av Nalin Pekgul

Nalin Pekgul är sjuksköterska, skribent och medarbetare på Expressens kultursida.  2014 skrev hon boken ”Jag är ju svensk” tillsammans med Cheko Pekgul.