Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skövla inte naturskog för att göra våra böcker

GAMMELGRANSKOG. Skogen är en av de naturtyper som har sämst bevarandestatus, enligt Naturvårdsverket.
Foto: Per-Olov Eriksson/N/TT / TT NYHETSBYRÅN
Författaren Susanna Alakoski
Sven Olov Karlsson.
Foto: OLLE SPORRONG
Sara Bergman Elfgren.
Foto: STEFAN SÖDERSTRÖM
Sverker Sörlin.
Foto: SOFIA RUNARSDOTTER / WEYLER

11 författare, tecknare och intellektuella går samman i ett upprop för bevarandet av svensk naturskog. 

De vill att bokbranschen säkerställer att pappersmassan som blir boksidor inte kommer från skyddsvärd skog. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

UPPROP. ”Min glädje finns i skogen” skriver Kerstin Ekman i förordet till sin essäsamling ”Herrarna i skogen”.

Bilden av Sverige som ett land täckt av gamla vilda skogar är alltjämt stark. I en rapport från Visit Sweden 2019 framgår att den globala resenärens starkaste associationer till Sverige är ett vackert land med unik orörd natur. I själva verket mår 80% av de svenska naturtyperna inte bra och skogen är en av de naturtyper som har sämst bevarandestatus, enligt Naturvårdsverket.

I dag finns i själva verket få naturskogar kvar. Det rör sig om mindre än 650 000 hektar skog utanför reservat och nationalparker.  Det är inte ens 3 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige. Skogen är den naturtyp som skrämmande nog har lägst andel skydd – cirka 6 procent.

Granskar man skogsindustrin framträder en tydlig bild av den krisartade situationen för våra få kvarvarande naturskogar. De riskerar att skövlas genom hyggesbruk för att sedan omvandlas till plantager där samma slags träd växer i raka täta rader. Fåglar, skalbaggar, svampar, lavar och mossor får sina livsmiljöer förstörda.

Större hackspett i ett träd.
Foto: Janos Jurka/N/TT / TT NYHETSBYRÅN

Samtidigt som vi med rätta upprörs över skövlingen av Amazonas avverkas alltså stora delar av vårt eget Amazonas. Detta får inte bara konsekvenser för växter och djur. I de gamla skogarna lagras stora mängder kol. När träden skövlas och marken rivs upp av tunga maskiner frigörs det lagrade kolet. I en tid när vi måste stoppa en akut klimatkris omvandlar vi i stället ett av de effektivaste sätten att lagra kol till utsläpp!

Bokbranschen är minst sagt papperstung. Därför måste vi bokskapare ta situationen på allvar. Det kan vi göra genom att försäkra oss om att våra böcker trycks på papper som garanterar ett hållbart skogsbruk. Men det visar sig vara svårare än man tror. För trots att vi i Sverige använder FSC-certifiering, där FSC står för Forest stewardship council, som garanti för att vi inte avverkar gamla skyddsvärda skogar är det ändå precis vad de FSC-certifierade svenska skogsbolagen har gjort i många dokumenterade fall. Dessa regelbrott har varit föremål för internationell kritik men inte fått några som helst konsekvenser. 

Mycket står på spel: klimatet, biologisk mångfald och ett Sverige där kommande generationer fortfarande kan uppleva skog som inte är trädplantage.

Att det i dag inte är möjligt att köpa en bok som är tryckt på svenskt FSC-märkt papper och vara säker på att pappersmassan inte kommer från skyddsvärd skog är skandal! Särskilt som 8 av 10 svenskar i en Sifoundersökning 2018 svarat att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning.

”Nu är det slut på den naturligt växande skogen. Det är dags att tänka efter vad vi gör med den vilda resten”, skriver Kerstin Ekman. 

Vi vill skydda den vilda resten! Vi vill inte tvingas vara medlöpare till en skogshantering där skyddsvärd naturskog skövlas. Så länge FSC-märkningen är tandlös och uppföljningen otillräcklig saknar vi möjlighet att göra klimatmedvetna val. Det måste finnas en trovärdighet och tillit till de rekommendationer, löften, lagar och regler som är menade att skydda den svenska skogen och dess invånare. För detta behövs att regering och riksdag, Skogsstyrelsen, FSC, skogsbolag samt trä- och pappersbranschen infriar sina löften och tar sitt fulla ansvar. Värdefulla naturskogar måste få formellt skydd och FSC-märkningens regler måste skärpas och efterlevas.

Mycket står på spel: klimatet, biologisk mångfald och ett Sverige där kommande generationer fortfarande kan uppleva skog som inte är trädplantage.


Susanna Alakoski, författare

Sara Bergmark Elfgren, författare

Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare

Erik Hansson, författare och journalist

Sven Olov Karlsson, journalist och författare

Åsa Lind, Svenska Barnboksakademin

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund

Mats Söderlund, författare

Sverker Sörlin, författare

Thomas Tidholm, författare

Emma Virke, författare och illustratör