Hemtjänsten applåderas och beskylls för smitta

Henrik Dahl och Anna Maria Käll i ”Malas ner”.
Foto: Nils Forsén.
Anna-Maria Käll i ”Malas ner”.
Foto: Nils Forsén

Teater Tribunalen har omvandlar sin hemtjänstpjäs till poddradio-drama.

Hanna Johansson hör budskapet gå fram.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

RECENSION. Våren 2019 spelade Teater Tribunalen i Stockholm Jan Källs pjäs ”Att malas ner”. Ett år senare har dess ämne – nedmonteringen av välfärden – åter aktualiserats i och med den pågående coronakrisen, och Tribunalen sänder nu pjäsen i nedklippt version som poddradio-drama i tre delar.

I centrum för denna pjäs står en namnlös kvinna, spelad av Anna Maria Käll, som i dag kanske skulle ha befunnit sig i den paradoxala situationen att dels applåderas för sin hjälteinsats på sitt arbete inom hemtjänsten, dels beskyllas för att sprida smitta på samma arbete, eller för att själv bli sjuk. Sjuksköterskan Meryem Yebio har skrivit på Expressen Debatt (30/3) om den retoriska förskjutning som äger rum när vård- och omsorgspersonal hyllas som ”hjältar” – övermänskliga personer som kravlöst offrar sig själva och därför varken borde behöva tillräcklig skyddsutrustning eller rimliga arbetsvillkor.

Men den här kvinnan har blivit utbränd och lever med smärta, inkompatibel med rollen som osjälvisk kämpe. Hon har hamnat i glappet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, förlorat sin man och sina barn – och kidnappat en främmande brandinspektör (Henrik Dahl) som hon har för avsikt att mala ner i en stor kvarn. Hans kvarlevor tänker hon skicka tillsammans med ett kassettband – den inspelning ”publiken” lyssnar på – till myndigheterna som svikit henne, malt ner henne i metaforisk bemärkelse.

En absurd twist på en aktuellt debatt, alltså. Ändå blir summan i ”Att malas ner” aldrig större än delarna. Dramat redovisar snarare än undersöker och lider genomgående av övertydlighet både när det gäller manus och gestaltning, som om man har varit rädd för att budskapet inte ska framgå om man inte stavar ut varje ord. Speltiden är kortad med ungefär 20 minuter jämfört med scenuppsättningen från i fjol, så kanske kan man generöst tänka sig att något gick förlorat i överföringen till poddrama – men det nuvarande formatet gör uppenbart att ett angeläget ämne inte är någon garanti för angelägen gestaltning.


Teater

ATT MALAS NER

Av Jan Käll

Regi och bearbetning för podcast Henrik Dahl och Nils Forsén

Medverkande skådespelare Anna Maria Käll och Henrik Dahl

Musik Magnus Lindberg och Vera Westberg

Producent Hanna Melanton-Appelfeldt

Teater Tribunalen, Stockholm

Speltid 30 minuter

Hanna Johansson är kritiker på Expressen Kultur.