Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sänkt bokmoms kan rädda ungas läsning

Sänkt moms på e-böcker skulle kunna rädda läsningen för unga.
Foto: Michael Probst
Kristina Ahlinder.
Foto: Olle Sporrong
Malte Persson.

Malte Persson är fel ute när han påstår att sänkt moms på e-böcker inte skulle gynna läsandet.

Det skriver Kristina Ahlinder, vd på Svenska förläggareföreningen, i sin replik.

Vilken myt om momsen är det egentligen Malte Persson genomskådar i sin artikel i Expressen (2/7)?

I Sverige, precis som i andra EU-länder, utnyttjas ibland möjligheten till undantag från normalskattesatsen. Att kunna göra det är ett viktigt politiskt verktyg, liksom olika typer av punktskatter kan vara det. Genom att använda dessa kan man underlätta tillgängligheten till varor och tjänster som anses viktiga, men också försvåra tillgängligheten till sådant som är skadligt för människa och miljö.

Traditionellt sett tillämpas reducerad moms på mat, medicin och böcker. Dessa varugrupper är sedan begynnelsen undantagna från normalskattesats i vår gemensamma EU-lagstiftning. Det beror förstås på att man ansett dem vara viktiga i människors liv och utveckling. Självklart skulle en enhetlig moms för alla varor och tjänster vara enklare att administrera, men det är inte det i sig som är syftet med mervärdesskatten.


Det vi nu, och sedan flera år, arbetar för är att uppmärksamma allmänhet och politiker såväl i Sverige som i Bryssel på det faktum att det modernaste bokformatet inte omfattas av möjligheten till reducerad moms. En och samma bok har olika momssats beroende på om den ges ut i papper eller som e-bok. Det är orimligt och diskriminerande.

Bokmomssänkningen 2002 ledde till kraftigt ökad utgivning och försäljning vilket höll i sig till den ekonomiska krisen bröt ut 2008. Momssänkningen gynnade alla typer av litteratur och, vågar jag påstå, förbättrade också på olika sätt kvalitén i utgivningen. Att påstå något annat, det är tendentiöst. Momssänkningen hade önskat resultat och kom i sin helhet konsumenterna tillgodo. Den har bidragit till att böcker i dag är mer tillgängliga än de någonsin tidigare varit både när det gäller pris och rent praktiskt.


Vi har en fri bokmarknad i Sverige där vem som helst kan sälja böcker till vilket pris som helst. Vi har en bred och fin utgivning. Böcker ges ut i en rad olika format till gagn inte minst för personer med särskilda behov. Fasta bokpriser, om de ens praktiskt skulle kunna införas i Sverige, skulle innebära höjda bokpriser. Det tror jag vi kan vara överens om. Att höjda bokpriser skulle öka intresset för så kallad smal litteratur är inte troligt. För att uppnå det är det andra insatser som krävs. Höjda bokpriser och därmed höjda trösklar rår inte på det verkligt stora problem vi står inför i dag, nämligen att läsningen och läsförståelsen går ned bland barn och unga. Självklart ska de ha god tillgång till böcker i alla format, inte minst på de digitala plattformarna. Sänkt moms på digitala böcker är en viktig pusselbit härvidlag.

Nej Malte, att sänkt moms på böcker oavsett format har betydelse är ingen myt. Det är på riktigt. Genom att alla bokformat skattemässigt behandlas lika gynnas verkligen boken som sådan, och därmed i förlängningen också läsningen.


Kristina Ahlinder

Vd på Svenska förläggareföreningen

Kulturen@expressen.se

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.