Salomon Schulman

En from judes vandring genom folkhemmet

Kenneth Hermele är ekonom och författare.
Foto: SOFIA RUNARSDOTTER / WEYLER
"En shtetl i Stockholm".
Salomon Schulman.
Foto: CHRISTER WAHLGREN / KVP

I "En shtetl i Stockholm" skildrar ekonomen och humanekologen Kenneth Hermele sin barndom på ett fattigt migrantsödermalm i Stockholm. 

Salomon Schulman läser en ovanligt uppriktig uppväxtskildring.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

LITTERATUR | RECENSION. Det heter att vi judar är Bokens folk. Med det brukar avses Bibeln och Talmud. Det är dock inte hela sanningen. Gudsorden har inspirerat till hisnande tolkningsvolymer. Religionens sönderfall har givit upphov till en ny nyfiken litteratur vilken nosat på den värld som uppenbarat sig på andra sidan de raserade gettomurarna. 

Samhällets marginaliserade ser ofta de mest oväntade sanningar om majoritetskulturen och detta parat med en obändig bildningstradition ger det judiska fermentet en uppseendeväckande jäsningskraft.

Även i lilla Sverige har det judiska inslaget varit påfallande de senaste decennierna. Det är främst Förintelselitteraturen som med dess ordlöst plågsamma skildringar ”berikat” vår samtid och den är långt ifrån färdigskriven även om de som upplevt fasorna nu håller på att gå en ”naturlig” död till mötes. 


LÄS MER – Salomon Schulman: Jag får bära korset för alla mina trosfränder

Stockholms söder

Många av mina generationskamrater med judisk bakgrund är ett skrivande folk, ofta bredvid sina borgerliga yrken. Massmorden har gett ett styng i hjärtat som smärtar bakom den sociala fasaden.

Nu senast är det ekonomen Kenneth Hermele som ger sig in i sina föräldrars emotionella kvarlåtenskap. ”En shtetl i Stockholm” är en uppseendeväckande skildring av författarens uppväxt under välfärdsåren. Det är en from judes vandring från Stockholms söder – ut ur de religiösa skrankorna och in i den borgerliga världen, låt vara med vänsteristiska förtecken i ett postpubertalt uppror. 

Kriget kastar sin mörka skugga över vardagen trots att föräldrarna aldrig fysiskt kom att uppleva det. De hann fly från polska Suwalki respektive Berlin strax före katastrofen tillsammans med mor- och farföräldrarna. Kenneths föräldrar lyckades pekuniärt väl i Schweden


LÄS MER – Salomon Schulman: Norrmännen borde inte vara så stolta

Folkhemsidyll

Vi andra som tillhör lägerfångarnas generation med fasorna hängande i flagor längs hemmets väggar hade gärna bytt ut vår verklighet mot de psykologiska intermezzon som intervenerade i familjen Hermeles folkhemsidyll, om än något skamfilad. 


Kenneths mor mördades i ett palestinskt terrorattentat under en påskhögtid i Israel 2002.

Den löftesrika boktiteln är kanske att ta i. Mötena med kärnan i shtetln, de som kom hit som krigstrasor, uteblir. I Stockholm fanns, precis som i mitt Malmö, ett underfundigt nästan singerskt sällskap som på dagarna i sin kärleksfulla, ibland hatiska, gemenskap visste vad galghumor var och flinade illmarigt åt de präktiga halvsvenska judarna. Nätterna deras var fyllda med hårresande minnen bakom elektrifierad taggtråd.

Kenneths mor mördades i ett palestinskt terrorattentat under en påskhögtid i Israel 2002. Sorgen efter Kenneths älskade jiddische mame hade gärna fått ges större utrymme. Annars väjer inte författaren för att vara utlämnande vilket ger boken en osedvanlig nerv.



SAKPROSA

KENNETH HERMELE

En shtetl i Stockholm

Weyler, 237 s.


Salomon Schulman är barnläkare, författare och medarbetare på Expressens/Kvällspostens kultursida. Han har skrivit ett flertal böcker om medicin, jiddisch och judisk kultur.