Så dödar man fri forskning

Tre hotade tidskrifter.

Vetenskap kräver viss infrastruktur: bibliotek och laboratorier, seminariesalar och tidskrifter. En del är dyrare än annat.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Driftkostnaden för en humanistisk tidskrift är bara en bråkdel av driftkostnaden för ett biomedicinskt labb. Just därför har vetenskapsrådet beslutat att avskaffa allt stöd till tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. De vill alltså hellre betala ut stora pengar än små - trots att detta kan innebära att tidskrifterna tynar bort.

Kerstin Sahlin på vetenskapsrådet menar att bidragen till tidskrifter "konserverar mer än de förnyar" (DN 15/11). Som om förändring hade ett egenvärde, även när den är till det sämre! Luddiga hänvisningar till "open access" ger intryck av att vetenskapsrådet tror att digitaliseringen skulle ha avskaffat kostnaden för att kvalitetssäkra kunskap.

Bland dem vars överlevnad nu är hotad finns Tidskrift för litteraturvetenskap, Tidskrift för genusvetenskap och Historisk tidskrift. Inom respektive ämne utgör de absolut centrala nav. Mitt eget fält, historievetenskapen, hålls i hög grad samman just av att det finns en enda tidskrift som recenserar alla avhandlingar inom historia och ekonomisk historia.

I frånvaro av sådana nav skulle forskningen bli ännu mer fragmenterad än den är. Enskilda forskare skulle få söka sig till internationella nischtidskrifter och förlora överblicken över vad de svenska kollegerna ägnar sig åt. Unga doktorander skulle få svårare att hävda en självständig hållning och bli mer beroende av sina lokala professorer.

Därtill skulle svenskan i hög grad falla bort som vetenskapsspråk. Att befästa den engelska enspråkigheten är möjligtvis någon som vetenskapsrådet anser vara eftersträvansvärt. Man vill ju så gärna uppnå "internationalisering".

Men stundtals är detta mest ett finare ord för fragmentering.