Obs! Vägra debatten!

Låt gammelradion stå på!

Rasmus Fleischer, som just mottog Svenska Dagbladets Cliopris, om ett kulturprogram värt att värna.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Radions allra äldsta program är på väg att läggas ned. Eftertankens bastion, kulturprogrammet "Obs i P1", ska ersättas av ett direktsänt debattprogram. Åtminstone enligt de chockerande uppgifter som i onsdags spreds på nätet av ett flertal radiojournalister vilka själva är knutna till P1:s kulturredaktion.

Ledningen var dock snabb att dementera:

Vad som ska ske är att kanalens tre forum för kulturdebatt - "Obs", "Nya vågen" och "Kulturnytt" - ska "samordnas bättre". Vilken form kulturradion ska ta efter årsskiftet är ännu inte bestämt, men kärnan ska även fortsättningsvis vara av en kombination av inlästa inlägg och initierade studiosamtal, lovade kulturredaktionens chef Mattias Hermansson via Twitter. Nu är det vårt ansvar som lyssnare att följa upp att löftet hålls.


Farhågan som väckts är att P1 ska gå samma väg som SVT Debatt, alltså att satsa på maximalt munhuggeri. Nuförtiden är det tyvärr dit vi som tankarna går när vi hör ordet "debattprogram". Kanske glöms det bort att även "Obs" är ett program för kultur- och idédebatt. Eftersom det bygger på inläsning av skrivna inlagor garanteras ett annat tempo än det som dominerar i övriga medier.

Just därför känns det olycksbådande när P1:s ansvariga Nina Glans säger till GP: "Vi behöver nå ut bättre, oftare vara först och bli tydligare."

Tydlighet är inte alltid förenligt med eftertanke. Att vara först är inte alltid att vara bäst. Om något behövs i vår tids medieklimat är det nog snarare röster som vågar vara sist. Som tar sig tid för eftertanke - ja, det betyder att tänka efter. Efter att nätflocken har tyckt färdigt. Inte vara först på varje boll, utan snarare finna mönster i bollhavet.


Åsikter är den billigaste fyllningen av ett etermedium. Särskilt i Stockholm kryllar det av åsiktsinnehavare som glatt åker till studion utan att kräva betalt. Vanligtvis finns det någon annan som betalar deras lön. Ett parti, en myndighet, en intresseorganisation, en PR-byrå. Alla de tankar som saknar finansiär riskerar däremot att tystna i debattsamhället.

För programchefer inom public service kommer debattifiering att förbli en stark frestelse, eftersom det är ett effektivt sätt att hantera pengar. Åtminstone så länge det saknas regler som säger att alla medverkande - även så kallade debattörer - har rätt att få betalt.