Lagförslaget innebär en helt ny definition av kön

I Agenda på SVT debatterar Annika Strandhäll (s) och Clara Berglund från Sveriges Kvinnolobby vad det nya lagförslaget innebär.
Foto: Skärmavbild/SVT
Helena Granström.

Enligt ett nytt lagförslag ska det bli enklare för personer som är minst 12 år att byta juridiskt kön.

Helena Granström anser att det innebär en större förändring än vad lagstiftarna tycks förstå.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT. Kvinnor har bröst och vagina. Från att ha varit en truism, har denna utsaga under senare år mest kommit att likna hets mot folkgrupp. Orsaken är en förändring av vårt sätt att se på kön, som också fått konsekvenser för svenska myndigheters arbete: Skatteverket betonar numera att en gravid person kan vara såväl kvinna som man, 1177 undviker alla former av könade ord även i samband med till exempel förlossningsvård och prostatacancer och i enkäter som skickas ut kan frågan om könstillhörighet besvaras med upp till sju alternativ. 

Och nu i veckan tog samma omdaning av könsbegreppet också ett steg in i svensk lagstiftning, i och med att regeringen lade fram ett lagförslag som nu ska granskas av Lagrådet. Förslaget går ut på att underlätta processen att byta juridiskt kön – det vill säga, att i alla sammanhang, från simhallsbesök till fängelsevistelser, kunna räknas som kvinna i stället för man, eller tvärtom. 

Kajsa Ekis Ekman, författare till uppmärksammade boken ”Om könets existens”.
Foto: Joel Nilsson / Polaris

Syftet med regeringens förslag är förstås att underlätta tillvaron för en liten men extremt utsatt grupp, nämligen de som upplever sig födda i fel kropp. Men vad det åstadkommer är, som Clara Berglund från Sveriges Kvinnolobby påpekade i en debatt i söndagens ”Agenda” i SVT, är någonting annat, nämligen att införa en ny definition av vad kön är. 

Det är, som också Kajsa Ekis Ekman uppmärksammade i sin omdebatterade ”Om könets existens”, en förändring som är större än vad lagstiftarna tycks förstå. Det rör sig om ingenting mindre än en total frikoppling av könsbegreppet från den biologiska kroppen. Kön är inte längre något knutet till din kromosomuppsättning eller dina reproduktionsorgan. Det är bara knutet till en enda sak: Din känsla. 

Man kan förstås fråga sig vad som finns att invända mot detta, om det kan göra livet en smula lättare för personer som tveklöst redan har lidit nog. Men vad man då bör minnas är att det för dessa personer redan i dag är fullt möjligt att byta juridiskt kön. Vad det nya lagförslaget möjliggör är att vem som helst äldre än 12 år kan göra det, även den som inte tagit någon vårdkontakt eller levt i sitt önskade kön under en längre tid. 

Det rör sig om ingenting mindre än en total frikoppling av könsbegreppet från den biologiska kroppen.

Man kan, likt Ekis Ekman, anföra skräckexempel från länder som USA, Kanada och Storbritannien, där en lagstiftning liknande den som nu föreslås bland annat har lett till en kraftig ökning av juridiska könsbyten bland manliga interner, inte sällan sexförbrytare, som därefter kräver att bli flyttade till kvinnofängelser. Men jag tror att man allra helst bör fokusera på den fundamentala frågan, nämligen att kön om denna lag går igenom inte längre har någonting att göra med vad du har mellan benen. Ingenting alls. Istället inträder essentialismen på en ny nivå, där ”upplevelsen av kön” – med andra ord din grad av identifikation med samhällets könsbundna normer och förväntningar – anses som mer grundläggande än dina organ. 

Kanske ser de som nu firar segern för regeringens ”nya, moderna könstillhörighetslag” fram emot en framtid där vi ska skratta åt det förflutna då vi var så inskränkta att vi tänkte oss att det var kvinnor som födde barn. Men när vi träder in i denna framtid, ska vi nog minnas att vi därmed avsäger oss en annan framtid, en som i min mening vore den verkligt befriande, inte bara för transpersoner utan för oss alla – nämligen en där ingen längre är så inskränkt att de tror att detta att vara kvinna med nödvändighet måste innebära något mer än just att ha en kropp med vagina och bröst.


Helena Granström är författare, fysiker och medarbetare på Expressens kultursida. Åsa Wikforss: ”Gå inte in på sociala medier, gör inte det”

KULTURKRIGET, HEMMA HOS: Daniel Sjölin är på jakt efter de sju dödssynderna hemma hos landets intellektuella. Hos filosofen och akademiledamoten Åsa Wikforss ska det handla om lättja.

– Jag är inte ens säker på att det finns lättja, säger hon.