Nu måste SR-ledningen se sig själv i spegeln

Mats Olin.
Foto: NÄRINGSLIVET MEDIEINSTITUT
Sveriges Radios entré i Stockholm.
Foto: MICHAELA HASANOVIC
Cilla Benkö är vd för Sveriges Radio.
Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Ett upprop bland SVT-medarbetare har skapat debatt om bolagets hantering av frilansare och korttidsanställningar.

Mats Olin anser att även Sveriges Radio överanvänder visstidsanställningar och att detta kan bero på svagt ledarskap.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

DEBATT | PUBLIC SERVICE. En lång rad SVT-medarbetare klagar i Expressen på att de inte får fast jobb. Frågan om ”otrygghet” och taskiga arbetsgivare, särskilt i Public Service-företagen, har diskuterats i många år. Kan det vara så att journalister är särskilt gnälliga jämfört med andra yrkesgrupper? Eller är deras arbetsgivare särskilt dåliga? Jag lutar åt det senare, även om det kan vara en kombination.

Visstidsanställningar spelar en särskilt viktig roll i Sverige eftersom Lagen om anställningsskydd (LAS) gör det till ett större beslut att fastanställa jämfört med i till exempel Danmark. Så är det även för SVT, inget konstigt med det. Men visstid är normalt sett en bra början som ofta leder till ett fast jobb. Men inte på SVT, verkar det som. 

Även på Sveriges Radio är in- och utlasning välkända begrepp. Inlasning innebär att en tillfällig anställning, exempelvis ett vikariat, automatiskt övergår i fast anställning efter en viss tid. Utlasning innebär att Sveriges Radio säger upp en person precis innan inlasning ska ske, eftersom företaget inte vill att det ska bli en fast anställning.   

Så skapas en tystnadskultur

Det finns nyhetsjournalister på Sveriges Radio som under många år går ut och in mellan olika visstidsanställningar. Först en visstidsanställning, blir utlasad, går till ett annat jobb som kan vara på ett produktionsbolag som levererar program till Sveriges Radio, och sedan tillbaka som visstidsanställd på Sveriges Radio. Och så fortsätter det, helt enligt lag och kollektivavtal, men betydligt längre tid än det som är tänkt med visstidsanställningar. 

De många, långa visstidsanställningarna leder till en tystnadskultur där man är rädd för att säga sin mening. Frågan är hur det påverkar journalistiken, inte minst arbetsmarknadsrapporteringen där visstidsanställningar gestaltas som något otryggt, att de blir allt vanligare och som en återvändsgränd som inte leder någonstans. Delvis kanske detta stämmer på Public Service-företagen, men inte på arbetsmarknaden i stort.

Självbild och svagt ledarskap

Man hör ibland att anledningen till att SVT och SR behöver visstidsanställa är att programserier kommer och går, och kanske bara pågår under några månader. Det kan säkert stämma. Men flera tunga nyhetsprogram i Sveriges Radio är inga tillfälliga produktioner, och även här finns visstidarna. P1 Morgon har funnits sedan 1998, Studio Ett sedan 1993. Dagens Eko sändes första gången 1937. 

Självbilden att verksamheten är så unik att det till och med krävs särskilda, utökade möjligheter att visstidsanställa på just Public Service-företagen är smått löjeväckande. De har väldigt goda möjligheter att planera sin verksamhet eftersom de ekonomiska ramarna är välkända långt i förväg, vilket skiljer dem från de flesta normala företag vars intäkter kan variera starkt med kort varsel, beroende inte minst på hur kunderna agerar. Då kan man behöva ha flexibilitet även på kostnadssidan.

En förklaring till de många visstidsanställningarna kan vara svagt ledarskap. Det kräver mer av chefer att ha fast anställda. 

Skyller på riksdag och regering

Sveriges Radios ledning vill inte ta ansvar för att det är så här utan skyller på riksdag och regering. Carolina Wikström, personaldirektör på Sveriges Radio, hävdar i mina kontakter med henne att de har tolkat Sveriges Radios uppdrag på detta sätt, att de enligt sändningstillståndet ska ha många visstidsanställda. Men så är det inte. 

I sändningstillståndet slås fast att Sveriges Radio ska ha en ”variation av produktionsformer” som ska nås med bland annat ”utomståendes medverkan”. Men det är upp till Sveriges Radio att tolka vad som menas med ”utomstående” och varken regering eller riksdag har haft någon synpunkt på hur företaget ska jobba med visstidsanställda. 

Det är dags att Sveriges Radios ledning ser sig i spegeln och funderar över varför just Sveriges Radios skulle vara ett så annorlunda företag att normala villkor för anställning inte kan gälla. Mats Olin är chef för Näringslivets medieinstitut.


I tv-spelaren ovan kommenterar Daniel Sjölin uppropet bland SVT-medarbetare.