"Nimis kommer resa sig likt en fågel Fenix"

Vilks och Nimis.
Foto: ANNIKA AF KLERCKER
Lars Vilks.
Foto: TOMAS LEPRINCE
Nimis i lågor.
Foto: Helene Bengtsson / HELENE BENGTSSON

Delar av Lars Vilks monumentala träskulptur Nimis har brunnit ner.

Conny C-A Malmqvist ser hur elden blir en del av konstverket.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Elden kunde ses från havet. Nimis, Lars Vilks monumentala träskulptur, stod i lågor. Räddningstjänsten larmades och ryckte ut med båt till Håle stenar i Kullabergs naturreservat där skulpturen ligger.

Det så kallade Vindarnas torn gick upp i rök. Andra delar av verket har klarat sig.

Detta är tredje gången det kontroversiella konstverket brinner. Allt tyder på att det även denna gång handlar om ett pyromandåd. 1985 brann två tredjedelar av skulpturen, omkring 15 ton virke. Vilks byggde upp den på nytt.

Det tog tid och var ett slit. Skulpturverket, som är 150 meter långt och 15 meter högt, ligger nere vid kusten. Man måste gå genom skog och ta sig ner för branta sluttningar för att komma dit. Frågan är om Vilks kan restaurera verket ytterligare en gång. Han är hotad till livet av muslimska extremister och kan knappast arbeta med skulpturen lika flitigt som efter den förra branden. Han skulle bli ett lätt byte för någon som vill åt honom.


LÄS MER: Lars Vilks om dödshoten

Verket berikas

Man kan bara spekulera i vem som ligger bakom branden. Är det miljöaktivister som ogillar att Vilks bygger på naturskyddat område? Är det jihadister eller kanske radikala vänsteraktivister? Vilks har många fiender eftersom han ständigt söker konflikter med sin konst.

Nimis är inte bara det vi upplever där vid Kullaberg, stockarna och drivveden som sträcker sig så skönt mot himlen. Skulpturen är ett processverk där alla bränder, juridiska turer, texter, uttalanden, protester och kontroverser som verket gett upphov till är en del av konstverket.

Man kan se eldsvådan som en symbolisk handling riktad mot Vilks och hans hädiska islamkritik och hans häcklande av det politiskt korrekta. Det är som om teckningen "Muhammed som rondellhund" nu flätas samman med Nimis. Efter att ha blivit något av ett avsomnat turistobjekt har branden laddat Nimis med nytt liv.

Likt en fågel Fenix lyfter verket ur askan. Processen fortgår. Verket berikas. Punkten är inte satt.


Conny C-A Malmqvist är konstkritiker på Kvällsposten.


Följ Expressen Kultur på Facebook – så missar du inga texter

Byggt av drivved

Konstverket Nimis är byggt av drivved, hopspikade plankor som bildar rum, gångar, broar och torn. Konstverket är byggt vid Håle stenar i Kullabergs naturreservat.

Bygget, som påbörjades 1980, saknar bygglov och enligt konstnären Lars Vilks är den rättsliga processen som följt Nimis - med krav på att verket rivs - en del av det konceptuella konstverket.

Källa: Kvällsposten