Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nils Funcke: Skulle Karl Gerhard gå fri?

Nils Funcke, tryck- och yttrandefrihetsexpert.
Foto: Ylwa Yngvesson
Ansvarig. Gudrun Antemar borde få kritik.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Störd sinnesfrid.

Yttrandefrihet: Nils Funcke är skeptisk till utredningen som ska stävja näthatet och undrar om en Karl Gerhard skulle sättas dit.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Ekvationen tycks enkel. Grova yttranden plus internet är lika med en straffbestämmelse om olaga integritetsintrång. Så långt har jag inga bekymmer med Gudrun Antemars omtalade utredning, "Integritet och straffskydd". En försiktig skärpning är motiverad för att också enstaka grova hot som regel ska åtalas och straffas.

Men ekvationen är mer komplicerad än så. Inte bara internetpubliceringar utan alla former av yttranden som faller in under den allmänna yttrandefriheten träffas.

Gallerister och bildkonstnärer, skådespelare och teaterdirektörer, fotografer och museer måste vakta sin tunga. Om förslaget antas av riksdagen gäller det inte bara att undvika förtal utan också uppgifter om någons privatliv vars spridning, allmänt sett, medför kännbar skada för personen. Undantag från det straffbara görs för yttranden som anses försvarliga.

Störd sinnesfrid

Det är nu det börjar bli svårt. Att riva upp känslor och störa någons harmoni och sinnesfrid genom att även lyfta fram personliga egenheter och tillkortakommanden är inte ovanligt inom bildkonsten och teatern.

Problemet är att utredningen inte tar in denna variabel och konkret diskuterar om det finns risk för feghet och självcensur hos pjäsförfattare, konstnärer och kulturhusintendenter.

Teatern och regeringsformen

Det saknas också ett resonemang om bestämmelsen kan användas när yttrandefriheten behövs som bäst i ett skymningsläge? Skulle en extensiv tolkning skulle kunna användas mot en framtida Karl Gerhard?

Att hävda att förslaget inte drabbar det grundlagsskyddade området är att tona ned dess betydelse och bortse från att yttranden på till exempel en teater ges ett skydd i vår förnämsta grundlag, regeringsformen.

De traditionella medierna pustar ut. Viftar på svansen för utredningen. Bestämmelsen drabbar ju inte dem.

Det vi bevittnar är i själva verket första steget mot att göra integritetsintrång till ett brott i tryckfrihetsförordningen. Det är ett principgenombrott. Varför ska det vara straffbart att hota med att publicera vissa yttranden men inte att publicera dem?


Nils Funcke

kulturen@expressen.se


Nils Funcke är tryck- och yttrandefrihetsexpert.


Följ Expressen Kultur på Facebook - där kan du kommentera våra artiklar.