"Munkavlelagarna ett människorättsbrott"

Astrid Menasanch Tobieson.
Foto: Stå! Gerillan
Säkerhet?
Foto: Andres Kudacki
Spansk kulturskatt.
Foto: Shutterstock

Astrid Menasanch Tobieson svarar Spaniens ambassadör om munkavlelagarna.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Jag förstår att Javier Jimenez-Ugarte behöver hålla sig till regeringspartiets linje i den här frågan. Eftersom att en ambassadör får sitt uppdrag av just regeringen. Och eftersom att Jimenez-Ugarte tydligt markerat att han inte vill argumentera med mig så respekterar jag det.

Därför citerar jag i stället vad FN, den institution vilken faktiskt arbetade fram de mänskliga rättigheterna (som ambassadören hänvisar till), säger angående reformerna i den spanska brottsbalken och den nya lagen skydd av medborgarsäkerheten:

Den så kallade munkavle-lagen bryter mot själva essensen i vad som är demonstrationsrätt eftersom den bestraffar ett brett spektrum av handlingar och beteenden som är essentiella för den grundläggande demonstrationsrätten, sålunda begränsar den skarpt själva möjligheten till densamma.


Texten i reformen inkluderar breda och tvetydiga definitioner vilket banar väg för att myndigheterna verkställer lagen på oproportionerliga eller godtyckliga sätt.

/…/ automatiskt ökar straffet i samband med demonstrationer. Det här strider mot de internationella lagarna (de mänskliga rättigheterna) eftersom det kan ha en dämpande effekt på rätten till att ha fredliga sammankomster.

Rätten till fredliga demonstationer och att kollektivt uttrycka en åsikt är grundläggande för ett fritt och demokratiskt samhälle. Vi är oroliga att reformförslagen kan vara en respons från regeringen och de lagstadgande organen efter de otaliga demonstationerna som har genomförts i Spanien de senaste åren. (Pressmeddelande 23/2-15.)

Punkt.


Astrid Menasanch Tobieson

kulturen@expressen.se


Astrid Menasanch Tobieson är dramatiker, regissör och skådespelare.