"Mörkret kan falla igen om vi inte gör något"

Björn Elmbrant.
Foto: Atlas förlag
"Innan mörkret faller".
Foto: Atlas förlag
Daniel Suhonen.
Foto: Michaela Hasanovic
Mörka skuggor från förr.

Daniel Suhonen läser "Innan mörkret faller" av Björn Elmbrant och ser hur mörkret än en gång breder ut sig.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Finns en politik som kan förebygga eller stoppa fascism och kan demokratin överleva under vilka omständigheter som helst? Frågorna är centrala i Björn Elmbrants nya bok om 1930-talets politiska vägval i Tyskland och Sverige – "Innan mörkret faller".

Den första frågan besvaras med ja – exemplifierat med Sverige där den nyvalda socialdemokratiska regeringen 1932 ledd av Per Albin Hansson och finansministern Ernst Wigforss vann gehör för en helt ny krispolitik. Genom statliga investeringar, offentliga arbeten till avtalsenliga löner och subventioner till bönderna ("Kohandeln") kunde både misären bland de hundratusentals arbetslösa och de nyfattiga på landsbygden undanröjas. På några år vände krisen och sysselsättningen ökade.


LÄS OCKSÅ: Vänstern måste kunna diskutera allt


Men framför allt hade de demokratiska partierna tagit ansvar, löst problemen gemensamt och visat att demokratin hade någonting att erbjuda. I Tyskland däremot vacklade SPD. Med svart humor skildrar Elmbrant sönderfallet hos världens starkaste socialdemokrati. Genom en systematisk underskattning av nazismen och en märkligt förstockad marxistisk teori, blev konsekvensen att tilltron till demokratin hos de sex miljonerna arbetslösa eroderades. Vilket i kombination med politiskt våld från SA och undfallenhet från borgerligheten gjorde att Adolf Hitler till slut stod där som rikskansler. Han skulle bäddas in och kramas ihjäl av det demokratiska systemet, tänkte de borgare som gav honom nycklarna. Resten vet vi.

Hade SPD lyssnat på sin egen fackföreningsrörelse när tyska LO så sent som 1932 presenterade den så kallade WTB-planen som i stort liknade Wigforss program för höjd sysselsättning, hade historien kanske kunnat ta en annan vändning. Men SPD sa nej och i stället var det nazisterna som fick bekämpa arbetslösheten.

För demokratin klarar inte vilka omständigheter som helst. Den är som kanariefågeln som förs ner i gruvgången.


LÄS OCKSÅ: Arbetarna behöver en ny rörelse


Det är svårt att inte läsa in debatten om högerns glidning i migrationsfrågan. Går det att skapa ett nytt samförstånd mellan demokratiska socialister och socialliberaler om att hålla ihop om välfärd och demokrati eller har liberalerna valt marknaden för gott? Till vilket demokratiskt pris som helst?

Per Albin Hansson ansåg att "demokratin räddas inte genom enbart propaganda; viktigare är att den ger prov på sin förmåga att sörja för folket".

Det är brutalt smärtsamt att läsa Elmbrant och samtidigt höra hur finansminister Magdalena Andersson avvisar varje möjlighet att satsa på en politik som biter huvudet av massarbetslösheten och genomföra någon större politisk reform som skulle kunna förmedla hopp om en bättre framtid.


LÄS OCKSÅ: Optimistjoller


I varje nyhetsinslag om budgeten hörs ekot från 1930-talets demokratiska handfallenhet – där enda skillnaden är att man nu inte är surrad vid en doktrinär marxism utan en förstockad nedskärningsdoktrin.

"Ser ni inte vad ni håller på med", vill jag ropa till radion.

Som Hitlers löfte till Hindenburg: "Detta skall bli det sista valet."

Då som nu gick ordens verkliga innebörd de flesta förbi.

Någonting kan alltid göras, visar Elmbrant. Om man vågar.

Innan mörkret sänkt sig.


Följ Expressen Litteratur och Kultur på Facebook - där kan du kommentera våra artiklar.

SAKPROSA

BJÖRN ELMBRANT

Innan mörkret faller. Ska 30-talet hinna i kapp oss?

Atlas, 370 s.