Fakta

Född: 1951
Gör: Teater- och danskritiker
Började skriva för Expressen: 1976, frilans knuten till sidan sedan 1981
Bakgrund: Journalist, författare, kritiker, forskar och undervisar i dansens historia och estetik

Skriver gärna om: allkonstverk för scenen och kultur för alla åldrar