Lyssna på vittnen

Herbert Tingsten.

Lars Gustafsson svarar direkt.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Jag beklagar mycket om jag har gjort forskaren, herr Nilsson, ledsen. Men någon liten kvalitet får vi väl ändå vänta oss av offentliggjorda teorier som framförs med historiska anspråk.

Till exempel att man tar tidsvittnen på allvar. Eller att man rentav är så vetenskaplig att man kan skriva deras namn korrekt.

Det finns varken i mina minnen eller i vad vi vet om Tingstens biografi något som helst stöd för herr Nilssons konspirationsteori. Detta står klart för var och en som har satt sig in i ämnet. Tingsten var liksom inte riktigt den person som behövde uppmuntran av CIA.

Det gamla DDR-snacket är liksom inte riktigt gångbart längre.

fakta

TINGSTEN/SVAR