Lögnerna på Dagens Nyheters ledarsida

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

På Dagens Nyheters ledarsida (2/1)  framlägger Nathan Shachar en rad lögnaktiga påståenden om psykisk ohälsa vilka han grundar på en känd scientologistisk propagandist, Janne Larsson. Larsson är skribent för Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR), en "organisation som grundades av scientologikyrkan med uppgift att koncentrera kampen mot psykiatrin, som den betraktar som sin huvudfiende – upphovet till allt ont, från Tredje riket till al-Qaida. Det framgår till exempel av deras dvd 'Dödens industri'," skriver Vanna Beckman i Läkartidningen. Scientologerna anklagar psykiatrin bland annat för att i allians med läkemedelsindustrin vilja droga ner barn med narkotika, implantera människor med kommandon under hypnos eller utsätta dem för hemska experiment.


Denna propaganda utgår Shachar från när han påstår att antidepressiva läkemedel inte är "riktig medicin" och att motion är mer effektivt. Han kallar medicinerna för droger, skriver att teorin om psykiska störningar som ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan är "ohållbar", att adhd-symtom främst är tecken på omognad hos barn och att antidepressiva läkemedel såsom serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ofta har visat sig "overksamma eller skadliga", något som bestrider otaliga seriösa vetenskapliga studier på deras verkningsmekanism.

I samma text skriver Shachar märkligt nog att scientologerna är en fanatisk sekt, kanske för att skydda sig mot den kritik som riktades mot honom efter en tidigare hårt kritiserade DN-krönika där han påstått att adhd är en skrivbordsprodukt till skillnad från "riktiga” diagnoser. Nu låter DN återigen Shachars presentera sina missuppfattningar som fakta.


Att sprida den här typen av lögner är djupt intellektuellt ohederligt och respektlöst mot en redan utsatt grupp.  Det finns en vida sprid uppfattning om att depression är en inbillningssjukdom som kan botas med positivt tänkande och ett pass på gymmet, att medicinerna som används mot tillståndet inte är bättre än placebo och att man genom att avstå från dem lever "sannare" och inte låter sig luras av läkemedelsindustrin.

Skulle vi anse det samma om en diabetiker som avstår från sitt insulin? Jag tror inte det.

En bekant som är läkare berättar hur många patienter stolt framhåller sitt val att avstå från medicin som ett tecken på styrka och karaktär. Kanske särskilt i Sverige finns det en uppfattning om att det är omoraliskt och svagt att ta kemiska preparat, även om dessa är direkt nödvändiga för att drägligt liv utan stark ångest, fobier och katastroftankar.


Även om exempelvis SSRI-preparatens kemiska verkningsmekanism ännu inte är fullständigt kartlagda visar otaliga studier på deras effektivitet. De har gett oss ett verktyg att bemästra sinnestillstånd som för bara 25 år sedan gjorde människor så handlingsförlamade att de inte ens kunde stiga upp ur sängen på morgonen.

Många människor lever i villfarelsen om att medicinering är något skamligt och svagt. Nathan Shachar bidrar med sin text till att sprida den uppfattningen.


Artikeln har tillförts en rättelse och en källhänvisning