Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Liberalismen han tror på riskerar att gå under

Hynek Pallas.
Foto: Atlas
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

I sin nya bok ”Grönsakshandlaren” utgår Hynek Pallas från en sjuttiotalsessä av Vaclav Havel.

Göran Greider läser en övertygad men lätt sorgsen liberal som inte blundar för orsakerna bakom rasism och populism i samhället.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

RECENSION. Hynek Pallas brukar jag läsa. Han är en av få skribenter i detta land som förmår ge djupa inblickar i ett postsocialistiskt Östeuropa. Han stannar inte vid häpnaden och förskräckelsen över de starka auktoritära strömningarna i Polen, Ungern eller Tjeckien utan försöker förklara dem. Dessutom skriver han finnervigt, om än ibland så omständligt att man inte vet vad som blir slutsumman av reservationer och inskjutna sidospår.

Foto: Atlas

Hynek Pallas är något så sällsynt som en övertygad men lätt sorgsen liberal som inte är döv för det faktum att den stora omdaningen av våra samhällen i extrem marknadsriktning är en huvudförklaring till populism och rasism. Hans Tjeckien blev, skriver han, efter murens fall en monteringshall för västlig kapitalism och jagades samtidigt av bristen på hantering av det förflutna. 

Hans nya bok ”Grönsakshandlaren” utgår från en sjuttiotalsessä av Vaclav Havel. Där beskrivs handlaren som varje morgon i Prag ställer ut sina varor på gatan och sedan självklart spänner upp banderollen i skyltfönstret: ”Proletärer i alla länder. Förenen eder!” Det gör han inte av ideologiska skäl, utan av praktiska: Hans liv i diktaturen underlättas av det. Men kan det vara så att vi i den fria världen i viss mening gör precis detsamma, för att våra liv ska flyta bättre och för att slippa bråk med en övermakt som finns där men är mer svårfångad?   

Utopiskt tänkande är farligt, menar han helt enkelt.

Skakar man på Pallas bok faller det en klippbok ur den. Klippböcker har jag inget emot, tvärtom, fler borde ges ut. Men här har han skrivit till på gamla texter och bundit dem samman, särskilt med hjälp av Havels grönsakshandlare. Det gör boken lite svårläst. En eller två bokreferenser i en normal artikel orkar en läsare med, men här blir det en ändlös kavalkad av läsefrukter som stundtals är utmattande. Under läsningen sträcker jag mig ofta efter Ockhams rakkniv. 

Än mer problematiskt är att han fogat till ett långt avsnitt om hur han på oklara grunder blev sparkad från Dagens Nyheters kultursida på grund av en dom för ringa misshandel. Jag kan inte alls bedöma det han där skriver, men avsnittet ingår i en kritisk betraktelse över olika kulturpersonligheter som fått löpa gatlopp under metoo, till exempel Roman Polanski och Woody Allen. Avsnittet lämnar läsaren i ovisshet om vad det hela handlade om. 

Vaclav Havel.
Foto: SZILARD KOSZTICSAK / AP MTI

Nej, behållningen av denna liberala betraktelse är analysen av de tankemönster som riskerar att upphäva argument, rationalitet, förnuft. På sätt och vis är det all slags utopism han drar i härnad mot, exempelvis den i Martin Hägglunds ”Vårt enda liv”. Här tycker jag Pallas sitter fast i de vid det här laget rätt nattståndna tongångarna från de antimarxistiska filosofer som ofta hade Paris som sin hemort: Utopiskt tänkande är farligt, menar han helt enkelt. Ser han inte att det just är det utopiska som i så grad fattas våra numera rätt fantasilösa samhällen? 

Även den liberalism han tror på riskerar nog att gå under just därför att frigörelsedrömmarna till vänster portförbjudits – kvar blir det administrerade samhälle som leder till hat mot eliter och svagare demokrati. Att så många lägger rösten på västvärldens populistpartier tror jag delvis förklaras av att det är dessa som numera erbjuder ideologi och (visserligen oklara) löften och utopier.  

Men med en fin lövsåg sågar han sönder flera av de antirasistiska stridsskrifter som på senare tid argumenterat för att etnisk identitet alltid ger tolkningsföreträde. Pallas ser de mardrömslika konsekvenser som i värsta fall böcker som ”Vit skörhet – därför är det så svårt för vita att prata om rasism”, ”Så blir du en antirasist” eller ”Varför jag inte längre pratar med vita om ras”, kan leda till. ”Det är alltså omöjligt att inte vara rasistisk om du är vit”, konstaterar han och fruktar att den där grönsakshandlarbanderollen åker upp hos var och en som råkar ha fel hudfärg.

Pallas bok är oerhört rik, särskilt i avsnitten om Östeuropa. Men den har drag av en alltför litet tillagad grönsakssallad.  


ESSÄER

HYNEK PALLAS

Grönsakshandlaren

Atlas, 354 s.


Av Göran Greider

Hynek Pallas är medarbetare på Expressens kultursida. Därför recenseras hans bok av Göran Greider, poet, författare och chefredaktör på Dala-Demokraten.