Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Lena Andersson tror att hon har insikt i sanningen

Malte Persson. Foto: Alex Ljungdahl.

Malte Persson svarar Lena Andersson i debatten om upplysningen och liberalismen.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

REPLIK | UPPLYSNINGEN. Lena Andersson får ursäkta, men så länge hon fortsätter att tvärsäkert hävda att hon har insikt i sakers sanna väsen (liberalismens, färgernas, könens, frisyrernas…) – ja, då finns det verkligen inget behov av att skapa karikatyrer. Om detta är Anderssons version av upplysningen, så är det definitivt en upplysning som saknar kritisk distans till sin egen bild av förnuftet.

Men låt oss bortse från hennes underliga slutsatser, och i stället granska premisserna. Det naturrättsliga ”fundament” hon åberopar i sin bok vilar helt på påståendet att ”[o]m inte individen äger sig själv, äger någon annan henne”. Hon kallar detta att ”härleda självägandet negativt”.

Rationalistisk metafysik

Mot detta kan man för det första invända att ett huvudsyfte med liberal naturrätt är att ur ett antagande om självägande härleda möjligheten av annat ägande, och att Andersson här förutsätter det som ska bevisas. För det andra är påståendet helt enkelt logiskt felaktigt, eftersom alternativen inte är uttömmande (man kan lika gärna tänka sig ingen ägare eller ett delat ägande). 

Lena Andersson. Foto: Henric Lindsten / Polaris

För det tredje: även om så inte vore fallet, så påpekar Andersson själv att det är en analytisk sats, inte en syntetisk. Och i själva definitionen av en analytisk sats ingår att den inte tillför kunskap om världen, utan bara utvecklar begrepp. (Detta även om Andersson tycks betrakta begreppen ”analytisk” och ”a priori” som utbytbara, utan att inse att hennes rationalistiska metafysik kräver att man antar motsatsen.)

Naturrätten förblir, likt Gud, något man kan tro på men inte bevisa.

Anderssons seminarieprosa till trots – mer stabil än så är inte den ”solidare grund” hon har att erbjuda för vad som är ”det orubbligt goda och det rätta”. Och naturrätten förblir, likt Gud, något man kan tro på men inte bevisa. Alternativt något som man finner rimligt oavsett om det är metafysiskt sant eller ej. 

Men det sistnämnda är förstås en sådan pragmatiskt hållning som Andersson kategoriskt avfärdar som ”falsk liberalism”.

 

Malte Persson är författare, litteraturkritiker och medarbetare på Expressens kultursida. Hans senaste bok är "Till dikten".

I tv-spelaren längst upp i artikeln visas det senaste avsnittet av Kultur-Expressen. Det gästas av författaren Patrik Lundberg – som nyligen skrev den uppmärksammade essän ”Vem dödade min mor?” – och Expressens litteraturredaktör Anna Hellgren. Programmet finns också som podcast.