Lagstifta mot anonymt näthat – inte mot publicister

Nils Funcke oroas av regeringens förslag på inskränkningar i den grundlagsfästa yttrandefriheten.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

En sådan seger till och tryckfriheten är förlorad.

Den så kallade näthatsutredningen föreslog ett antal åtgärder som skulle begränsa såväl den allmänna som den särskilt reglerade yttrandefriheten. Utredaren, Gudrun Antemar, viktade integriteten tyngre än yttrandefriheten.

Regeringen har delvis lyssnat till kritiken från bland annat Publicistklubben och säger nej till mer luddiga och svårförutsebara förslag. Till exempel begränsas omfattningen av det nya brottet ”olaga integritetsintrång” till bland annat nakenbilder och bilder av övergrepp.

Samtidigt sänker regeringen tröskeln för vad som ska vara straffbart till spridning av bilder och andra yttranden som skapar ”allvarlig rädsla”, och inte, som i dag, ”allvarlig fruktan”.

Yttrandefrihet under ansvar

Ändringarna kan diskuteras. Men det verkligt bekymmersamma är att regeringen vill att det nya brottet ska tas in även i de två grundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt lagrådsremissen är ändringarna i grundlagarna ”en följd av ändringarna … i brottsbalken”.  Därmed vänder regeringen på hierarkin och låter vanlig lag, i det här fallet brottsbalken, styra vad som ska stå i grundlag med argumentet att lagarna ska vara språkligt lika. 

Själva tanken med den särreglering av yttrandefriheten vi haft i 250 år är att det ska vara skillnad mellan de yttranden där ansvar kan utkrävas, det vill säga där det finns en ansvarig utgivare, och de där det inte är möjligt. Det hade varit fullt möjligt för regeringen att göra som Yttrandefrihetskommittén förordade – att skärpa regleringen av yttranden på internet där det saknas en person, utgivare, som åtagit sig att ansvara för alla yttranden i mediet – utan att urlaka yttrandefrihetsgrundlagarna. 

Rör inte grundlagarna

Förhoppningsvis förmår juristerna i lagrådet övertyga regeringen om att lämna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen orörda. Vilket också var regeringens ståndpunkt när utredningen tillsattes.

Säger inte justitieråden ifrån står riksdagens konstitutionsutskott som sista utpost.


LÄS MER – Nils Funcke: Björn Wiman har fel om Nya Tider på Bokmässan


Nils Funcke

Nils Funcke är yttrandefrihetsexpert, vd för Utgivarna och sitter i styrelsen för Publicistklubben.