Läckbergs uppfostran bäddar för nya Trump

Camilla Läckberg.
Foto: /Ibl / /IBL
BARNEN HÅLLS PÅ PLATS. Donald Trump har en infantil syn på lag och ordning.
Foto: Stacie Scott / AP TT / NTB SCANPIX
Helena Granström.

Forskningen visar att bestraffning av barn kan få motsatt effekt än den man vill uppnå.

Helena Granström lyssnar på Camilla Läckbergs uppfostringsmetoder och tänker på Trump.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Camilla Läckberg, Sveriges deckardrottning, tycks ha fallenhet som envåldshärskare även i andra sammanhang. Efter att i en intervju med Malou von Sivers i veckan ha talat sig varm för Anna Wahlgrens sömnmetoder, fortsätter hon med att argumentera för behovet av disciplin och kännbara konsekvenser i barnuppfostran.Moderna föräldrar försöker dra gränser, menar Läckberg, men misslyckas eftersom de inte är beredda att omsätta dessa gränser i handling.

Ett barn som inte följer uppsatta regler bör enligt Läckberg bestraffas, till exempel med förbud mot tv-tittande och mobilanvändning. Kostnaden för att missköta sig bör stå fullständigt klar.

Intressant i sammanhanget är att forskning har visat att denna typ av pedagogik ofta har exakt motsatt effekt mot den som eftersöks, såväl på vuxna som på barn. När ett felaktigt beteende förses med en prislapp, uppfattas det inte längre som tabubelagt att bryta mot reglerna, eftersom handlingen förts över från en social till en ekonomisk arena. Gränsöverskridandet antar därmed karaktären av ekonomisk transaktion: jag vinner något, och betalar det angivna priset.

Det föräldraskap som Läckberg representerar – och det bör påpekas att hon är långt ifrån ensam – är med andra ord ett som gett upp tanken på att ett barn kan uppföra sig väl på grund av verklig respekt gentemot sin omgivning, snarare än baserat på en ekonomisk kalkyl.


LÄS MER: Fem minuter av grymhet

Anständighet och respekt

Läckberg talar om vikten att genom disciplin och tydligt gränssättande förbereda barnet för vuxenlivet – men det som präglar vuxenlivet är just avsaknaden av förälderns ständigt närvarande auktoritet. Hur reagerar det barn som under hela sin uppväxt har lytt under hot om bestraffning, när detta hot inte längre kvarstår?

En i verklig mening vuxen individ bör ha förmågan att bete sig anständigt inte på grund av rädsla för repressalier, utan helt enkelt för att man ska bete sig anständigt.

Att som Läckberg problematisera den samtida familjekultur som tillåter barn att fatta beslut om såväl middagsmat som socialt umgänge och semesterresmål är fullt befogat, men hon misslyckas med att ställa den verkligt relevanta frågan:

Vilka är alla dessa undergivna vuxna som överlåtit veckoplaneringen på sina treåringar? Möjligen är de just resultatet av den ”traditionella” uppfostran som Läckberg så entusiastiskt förespråkar – vuxna fostrade till lydnad, men inte till ansvarstagande, medkänsla och reflektion.

När dessa vuxna väl revolterar gör de det genom att utöva makt över den som är ännu svagare. Att vägra bära, trösta eller amma sitt barn blir inom ramen för detta missriktade uppror ett sätt att återta kontrollen över sitt liv. Eller så föredrar de – som den amerikanska väljarkåren nyligen – att i stället befästa sin underordning, genom att rösta fram en ny patriark med en minst sagt infantil syn på law and order. (”Build that wall!”)


LÄS MER: "Barn är inga ägodelar"

En bebis som ledare

Det kan vara en slump att en nation där hälften av alla föräldrar vid något tillfälle slagit sina barn i uppfostringssyfte, och med en föräldraledighet som i bästa fall uppgår till tre obetalda månader, nu har valt en dominant bebis som sin ledare – eller också inte. Sant är i alla händelser att barnets uppnående av verklig mognad är ett arbete som kräver tid och enträgenhet av alla inblandade, och som inte nödvändigtvis är kompatibelt med förälderns eget maximala självförverkligande.

Det finns ett utrymme mellan skrikmetoder och skamvrår å ena sidan, och maktfullkomliga gödkalvar med eget kreditkort å den andra. Det är här människans verkliga mognadsprocess utspelar sig, om vi bara ger den tillfälle att göra det


Helena Granström är författare och skribent i Expressen Kultur.


Följ Expressen Kultur på Facebook - där kan du kommentera våra artiklar.