Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Thomsgård synliggör kvinnliga normbrytare

Foto: Volante / VOLANTE
"En annan historia".
Ada Lovelace. Bilden är beskuren.

Anna Williams om en nödvändig historierevisionism i "En annan historia", redigerad av Lina Thomsgård.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Jag blir glad över ordet ”personer” i titeln: ”En annan historia. Om Barumskvinnan, Mama Masika och 49 andra personer alla bör känna till”. Poängen uppenbarar sig först i innehållsförteckningen och förordet. Boken handlar om 51 kvinnor för att de gjort politiska insatser, varit författare, konstnärer, äventyrare, forskare och välgörare.

Redaktören Lina Thomsgård upplyser med siffror om att hennes antologi behövs. Skolans läroböcker i historia: 87 procent män. Kvinnors synlighet i världens medier: 24 procent.

En bok av det här slaget fyller en ny funktion i dag. Innan tillgången på information exploderade via nätet var projekt som ”Nordisk kvinnolitteraturhistoria” avgörande för att synliggöra och samla in kunskap om det som var bortglömt och negligerat. I dag, när en oändlig mängd material om kända och okända människor är tillgängligt för var och en med uppkoppling, är en bok som den här både en sovring och en hopsamling – men en sovring med motiverat upplysningssyfte.

Roliga och drivna texter

Den har systrar i det pågående digitala projektet ”Svenskt kvinnobiografiskt lexikon” vid Göteborgs universitet eller Ola Larsmos och Brian Palmers ”101 historiska hjältar” (2013) om människor som gjort politisk eller social skillnad i världshistorien genom sina orädda handlingar för mänskliga rättigheter.

”En annan historia” lyser på de undanskymda eller dem vid sidan av. Texterna är roliga, tillgängliga och drivna av personligt intresse. Skribenterna har fått välja själva och det har till följd att den äldre historien är skralt representerad. Till största delen handlar boken lite förutsägbart om det västerländska 1900-talet. Å andra sidan skapar den ett kalejdoskop av färgstarka liv, och skribenterna får själva kontur genom sina val.

Harriet Tubman.

Utrymme måste erövras

En klar förtjänst med boken är att den öppnar för ett samtal om vårt historiska minne, om vad vi väljer att förmedla för att förstå och gå vidare. I den processen har kvinnorna dragit det korta strået. Det blir tydligt när deras livsberättelser kommer upp i ljuset. Många feministiska forskningsinsatser som förändrat vår verklighetsuppfattning har uppstått ur behovet av berättelser om kvinnors liv, och texterna påminner om att utrymmet och tolkningsrätten ständigt måste erövras.

Hur känt är det att Fatima al-Fihri grundade världens första universitet i 800-talets Marocko? Att matematikbegåvningen Ada Lovelace gjorde världens första datorprogram 1843, eller att Johanna Bovall Hedén reformerade förlossningsvården i slutet av 1800-talet?

Slaveribekämpare och transpersoner

Samlingen är brokig men den hålls ändå samman av att något förenar dem som valts ut. Det handlar om ett förhållningssätt till livet, ett inre mod som fått historiska konsekvenser. Det märks hos Harriet Tubman som kämpade mot slaveriet och rasismen i USA, och hos transpersonen Lili Elbe som ”är beredd att göra allt /…/ för att få vara sig själv”. Det framträder i den outhärdliga berättelsen om Mama Masika och hennes arbete för våldtagna kvinnor i Kongo.

Berättelsernas slut är som cesurer: man väntar ivrigt på en fortsättning. Här finns embryon till hur många böcker som helst. Och det är uppbyggligt att läsa om människor som har sett på omgivningen med nykter distans, som elegant har trotsat konventionerna eller som vredgade över sakernas tillstånd kastat sig in i arbete för andra.

I en värld där människans samhällsbyggen fortfarande genomsyras av patriarkalisk makt är vi i stort behov av goda exempel.


Anna Williams

kulturen@expressen.se


Flera av Expressens medarbetare medverkar i antologin. Därför recenseras den av Anna Williams, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.


Följ Expressen Litteratur och Kultur på Facebook så att du inte missar några texter.

ANTOLOGI

EN ANNAN HISTORIA. OM BARUMSKVINNAN, MAMA MASIKA OCH 49 ANDRA PERSONER ALLA BÖR KÄNNA TILL

Red. Lina Thomsgård

Volante, 200 s.