Kulturrådet
fryser ut oss

"Der Wanderer über dem Nebelmeer" av den romantiske målaren Caspar David Friedrich (Bilden är beskuren).

Andreas Björsten: Kulturrådet ska stå för mångfald och kvalitet. Men finns det verkligen inga kvaliteter också på den romantiska sidan?

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Ingen kan längre förneka att Statens kulturråd diskriminerar romantiska litterära tidskrifter till förmån för dem med språkmaterialistisk inriktning. Bland de sistnämnda kan nämnas OEI och Glänta som de mest inflytelserika. Men få litterära tidskrifter av de som finns kvar har varit opåverkade av den språkmaterialistiska strömningen. Det statliga stödsystemet har gjort sitt till för att förstärka den här utvecklingen. För att befinna sig på den vinnande sidan vid fördelningen av tidskriftsstöd har man behövt visa upp att man ansluter sig till den dominerande litterära riktningen. Eller, det är i alla fall en känsla som har visat sig stämma när man tittar på hur stödet har fördelats.

Det har präglat hela den senaste tioårsperioden.


Vi har sett hur folkbildande, kommunicerande och romantiska litteraturtidskrifter en efter en har fått minskat eller utraderat bidrag och tvingats lägga ner.

Den tidskrift jag själv jobbar med, Aurora, är något av ett undantag, som har kunnat fortsätta att leva och utvecklas trots att vi blev av med stödet redan vid millennieskiftet.

Biblioteksbladet tar upp diskussionen om tidskriftsstödet i sitt senaste nummer (6-7/2012). Där framgår det att det har funnits en opposition, som bland annat undertecknad stått för, mot Kulturrådets stödpolitik, som länge utmärkts av mannamån och särbehandling, inte enbart utifrån estetiska kriterier utan i hög grad litteraturpolitiska.


Överhuvud taget är det svårt att förstå hur Statens kulturråd har kunnat agera så partiskt i den litterärt-estetiska stridsfråga som språkmateralismen kom att bli under mitten av 00-talet; andra institutioner tog aldrig ställning på ett lika entydigt sätt som Kulturrådet genom sina referensgrupper gjort och gör. Kulturrådet ska stå för mångfald och kvalitet. Men kan det verkligen inte finnas kvaliteter också på den romantiska sidan? Varför gynnar tidskriftsstödet så ensidigt normbrottets estetik, det som Stjernfelt och Thomsen skriver om i sin bok Kritik av den negativa uppbyggligheten?

Sedär några frågor som en bedömare av Kulturrådets stödpolitik borde ställa sig.

Den dag det inte längre finns några alternativ till den dominerande litterära inriktningen är det för sent att gråta.


Andreas Björsten

kulturen@expressen.se

Andreas Björsten är ordförande i Romantiska förbundet som ger ut tidskriften Aurora.