Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kulturministerns nya giv – storseger för SVT och SR

Mattias Fyrenius. Foto: ALEXANDER MAHMOUD
Cilla Benkö, vd SR. Foto: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO / SR
Hanna Stjärne, vd SVT. Foto: MARCUS GUSTAFSSON

Mattias Fyrenius om public service-propositionen.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

MEDIEKOMMENTAR. När kulturminister Amanda Lind på måndagen presenterade public service-propositionen jublades det i direktionsvåningarna ute på Gärdet i Stockholm. För även om public service-cheferna med bistra miner kommer att hävda sin oro för politisk inblandning i programverksamheten och finansiering är propositionen inget annat än en storseger för SVT, SR och UR. På en i övrigt ekonomiskt pressad mediemarknad får alltså public service en garanterad ökning om 2 procent varje år från redan höga nivåer (cirka 8,5 miljarder) och dessutom en extra present på 166 mkr.

Propositionen vilar tungt på den utredning som presenterades för ett år sedan. Essensen är tydlig. Regeringen vill fortsatt se ett starkt public service med ett brett anslag vad gäller medieformer, programkategorier och inte minst geografiskt. Uttrycket ”hela landet” är nog propositionens mest återkommande uttryck. Minoritetsspråk och områden med svag bevakning nämns som särskilt prioriterade områden.

Kulturminister Amanda Lind (MP) presenterar propositionen. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

”Inte störa marknaden”

Regeringen visar också att den klädsamt tagit till sig av kritiken från de kommersiella aktörerna och nämner att public service inte i onödan får störa marknaden. Gott så, men väldigt oklart hur det ska hanteras i praktiken.

Den tidigare så omdebatterade förhandsprövningen av nya tjänster finns kvar, men har mjukats upp i kanterna och det är nu öppet för andra aktörer att begära en prövning. Den känsliga frågan om vem som ytterst ska fatta beslut kvarstår dock att hantera.  Och var går gränsen för vad som ska prövas?

Public service är och ska förbli stort och viktigt. I hela Sverige.

En viktig förändring är att de digitala plattformarna nu ingår i kärnverksamheten och att det är ljud och rörlig bild som ska vara kärnan i public service. Inte text. Mer luddigt är det i direktiven när det gäller vilka kanaler som ska användas och inte. En stor grad av frihet lämnas till bolagen själva att bestämma det, men samtidigt nämns att de ska vara mycket varsamma med bruket av sociala medier. 

Debatten om public service lär fortsätta, men i tider när den är under stort tryck i många länder och även här på hemmaplan är dagens proposition ett tydligt politiskt svar. Public service är och ska förbli stort och viktigt. I hela Sverige. Grattis, public service!


Av Mattias Fyrenius

Mattias Fyrenius är medieanalytiker och styrelseledamot i Bonnierförlagen.