Konstvärlden kan inte hantera detta ämne

Upploppsmakare i Malmö.
Foto: TT / TT NYHETSBYRÅN
Lars Vilks.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Lars Vilks analyserar helgens händelser i Malmö.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT. Gatukonstnären Dan Park tog initiativet till Koranbränningen i Malmö då han inbjöd Rasmus Paludan, partiledaren för Stram Kurs. Som konstprojekt är det inte oävet. Vilka intentioner Dan Park har är inte glasklart men kärnpunkten torde vara hans intresse för yttrandefrihetens gränser snarare än politiken i sig. 

Konstnären väljer ut ett objekt som har potential att påvisa hur yttrandefriheten ter sig i Sverige. Inledningsvis verkade det fungera som det ska i en demokratisk stat. Han får demonstrationstillstånd. Men tämligen omgående drogs tillståndet tillbaka och Paludan belades med inreseförbud. 

Beredskapen för rikets säkerhet visade sig inte vara god och denna bristande kontroll över det lokala våldet omfattade hela Skåne. Något som framkom då Park gjorde en ny ansökan med alternativa platser. Konstprojektet fick en högre grad av komplexitet och blev inte enbart en själlös kopia av Paludans ständiga roadshow i Danmark.

Visst var man enig om att demonstrationen var 'onödig'.

Meningarna bland politiker och debattörer om denna utveckling visade sig vara delade. En del jublade över att man hade sluppit hatet och rasismen. Andra såg det som ett misslyckande. Visst var man enig om att demonstrationen var ”onödig”, ”förolämpande” och ”smaklös” men yttrandefriheten är till för just sådana yttringar och bör principiellt försvaras. 

Själva tanken med yttrandefriheten är att meningar och demonstrationer ska ske utan våld. Våldsmonopolet tillhör myndigheterna.

Trots att Paludan hade stoppats kunde hans anhängare genomföra såväl en Koraneldning som att sparka fotboll med nämnda skrift. När detta blev känt ledde det snabbt till ett upplopp och en drabbning mellan en upprörd folkmassa och polisen. En kulmen i den performativa delen av konstprojektet. Stort nyhetsvärde, brett engagemang. 

När Park tillfrågades om hans demonstration inte kunde göras på något mindre drastiskt sätt menade han att just det här sättet skapar mer gatuteater. Lite mera konstlikt. Dock intet ljud från konstvärlden där detta ämnesområde inte kan hanteras.

För att travestera en av dagens melodier: Freedom of speech matters.


Av Lars Vilks

Lars Vilks är konstnär och konstteoretiker.