Konceptuell konkurs

Foto: Tomas Leprince

Nils Forsberg ser konceptkonstens död i Horkarlsmyntet.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

När det institutionella konstbegreppets och den konceptuella konstens kris kommer, blir det inte som följd av filosofisk-teoretiska operationer eller ens moralisk indignation. Den kommer att följa när dess mekanismer blivit allmängods, när dess exklusivitet utarmats och blivit folklig.

När konstvärlden så att säga förlorar problemformuleringsprivilegiet och allmänheten misstänker konstprojekt överallt, kommer konstvärlden att behöva etablera ett visst mått av obegriplighet igen.

För den moderna konsten är inte demokratisk. Den vill kommunicera och etablera sina uttryck, men när de väl förankrats är det dags att dra sig tillbaka igen.

Med horkarlsmynten, eller vad det nu ska kallas, tror jag att vi tagit ännu ett kliv till i den riktningen. När en copywriter och amatörkonstnär kan skapa smärre mediehysteri kring sitt projekt utan särskild inblandning från konstvärlden (förutom i slutskedet igår) visar det att de konceptuella strategierna blivit föråldrade.

Nu är det medierna som utnämner konst till konst. Och det kan konstvärlden aldrig acceptera i längden.