Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Karin Olsson

Därför ska vi importera norskans bästa ord

Karin Olsson, kulturchef på Expressen. Foto: THEO ELIAS LUNDGREN
Norges pratar om "dugnad" för frivilligarbete. Foto: ROGER VIKSTRÖM

Norge kallar de det för "dugnad", tröstade den erfarna scoutledaren. Efter ett par timmars rotfruktsrivande utomhus till matståndet på julmarknaden började jag nog att se plågad ut. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KRÖNIKA | IDEELLT ARBETE. Dugnad betyder samma sak som vi svenskar i mer byråkratisk anda kallar för "ideellt arbete" eller "frivilligarbete", som vore det en registertabell för uteblivna statsintäkter. Dugnad har en annan laddning och springer ur fornnordiskans dugnaðr, som betyder hjälp. Ordet är också språkhistoriskt besläktat med "duktig" och "duga".

Jag förälskade mig genast. För någon eldsjäl orkar jag inte vara. Ideellt arbete klingar onekligen trist. Och för att kunna titulera sig volontär känns det som att man måste åka till ett avlägset barnhem. Men att i några timmar ägna sig åt dugnad, komma samman för att hjälpa till, ger råg i ryggen. Det låter som en trevlig medborgerlig insats för samhällsgemenskapen och tilliten, bortom våra roller som skattebetalare och konsument.

Svenska turistföreningen, STF, har varit pionjärer i att försöka importera ordet från Norge. De organiserar personer som gratis vill underhålla leder i svenska fjällen. Sedan de drog i gång sina dugnadsuppdrag för tio år sedan har entusiaster utan betalning renoverat och fixat i 14 000 timmar. Så öppnas fjällvärlden och hålls tillgänglig för fler, samtidigt som frivilligjobbarna kan känna stolthet över att de har gjort något meningsfullt för andra.

Folkrörelserna centrala

För ett land som Sverige där folkrörelserna har varit en så central del av demokratiutvecklingen är det lätt att hitta kurvor som pekar åt fel håll. Det har länge talats om att medlemskapen i partier och organisationer sjunker. Att egoismen har blivit den nya kyrkan och att Sverigedemokraternas nätaktivister är den sista folkrörelsen, som kan uppbåda passion och uthållighet.

Men det finns studier som pekar i en annan riktning. I den relativt färska rapporten "Ideellt arbete inom idrottsrörelsen" (FoU 2016:3) konstateras att det ideella arbetet har varit anmärkningsvärt konstant de senaste 20 åren. Ungefär hälften av svenskarna uppger att de ägnar sig åt ideellt arbete i någon form.

Dela med sig

De skandinaviska länderna skiljer sig också fortfarande från de andra nationerna i väst. Här ägnar sig många fler åt dugnad. Forskare har satt det i samband med välfärdssamhället. När man kan lita på att staten garanterar en skälig levnadsnivå åt alla vågar man lägga energi på arbete som inte lönar sig i reda pengar. Tiden behövs heller inte för att skrapa ihop pengar till barnens universitetsutbildning eller själv vårda sin sjuka svärmor. Men det progressiva högskattesamhället kanske i sig snarare är resultatet av en äldre kultur och historia, som uppmuntrat ett beteende att dela med sig till sina medmänniskor.

Man hinner fundera så mycket när man river rotfrukt i vinterkylan. Låt dugnad bli ett nyord för 2018.

 

Karin Olsson är kulturchef på Expressen. Läs fler texter av henne här

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!