Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kaffe, bullar och rädsla: en tolks berättelse

Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Hur går det till när nyanlända som lärt sig vara rädda för staten blir ombedda att utvärdera svenska myndigheter?

Tolken Ali Shafiei berättar om ett skådespel som avslöjar kulturskillnader.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KOMMENTAR | BYRÅKRATI. Jag, i rollen som tolk, sitter i ett möte som har anordnats av en kommun i Stockholms förort.

Nyligen hade kommunen en rad olika informationsmöten för de nyanlända. Bland annat om miljö, om bostad och bostadsmarknad, om olika försäkringar och om ekonomi.

Nu får en ung kvinna från ett privat företag uppdraget att utvärdera dessa informationsmöten. Av de tio hushåll som fått en kallelse dyker bara tre personer upp. Alla tre är män. Den unga kvinnan bjuder deltagarna på kaffe och bullar.

Vi väntar en kvart i hopp om att det ska dyka upp fler deltagare. Ingen mer dyker upp. Den unga kvinnan berättar kort om mötet. ”Utvärdering” är något nytt för deltagarna. Hon visar öppet sin förvåning när hon hör att de aldrig någonsin utvärderat något.

De har aldrig fått chansen att utvärdera något. Det har alltid varit någon eller några som bestämt över dem.

Alla ger 10 av 10

Hon skriver upp namnen på alla informationsmöten som kommunen anordnat för ny anlända på tavlan och ber deltagarna att utvärdera dem genom att sätta poäng mellan 1-10.

På den första raden står det ”miljö”. En av deltagarna ger 10, två andra tittar leende på varandra och lämnar sina 10:or.

Kvinnan blir förvånad. ”Fanns det inga brister eller otydligheter vid miljöinformationsmötet?” undrar hon och jag tolkar. ”Nej, det var perfekt, tack så mycket", svarar en av deltagarna och två andra instämmer nickande.

Och de ger exakt samma bedömningar för de andra informationsmötena. Inte en enda 9, bara 10:or. Jag ser tydligt den unga kvinnans missnöjda uttryck i hennes blick, men i egenskap av tolk kan jag inte blanda mig i ärendet. Mitt arbete är att tolka allt som sägs, ingenting annat.

Jag vill säga henne att de har dåliga erfarenheter av att ifrågasätta staten. De vågar inte helt enkelt. De är rädda för konsekvenserna. De är rädda för sin osäkra framtid.

Men som tolk får jag inte blanda mig i saken utan enbart observera detta skådespel.

 

Ali Shafiei

 

Ali Shafiei är författare och tolk.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!