Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Jorden är en bräcklig och dödsdömd planet

Helena Granström.
FOLKBILDARE. Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik.
Foto: Peter Knutson
"Vårt klot så ömkligt litet".
Hotad planet.
Foto: Micke Ölander

Helena Granström läser Ulf Danielssons bok "Vårt klot så ömkligt litet", om en bräcklig och dödsdömd planet.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Den moderna fysiken utgör i många avseenden det vetenskapliga projektets krona. Relativitetsteori och kvantmekanik har under det senaste seklet kunnat påvisa fenomen som inte bara är otillgängliga för de mänskliga sinnena, utan står i direkt konflikt med människans intuition och sinneserfarenhet.

Ulf Danielsson är fysiker, med ett antal populärvetenskapliga böcker bakom sig. När han nu tar sig an klimatförändringarna i boken "Vårt klot så ömkligt litet", gör han det med fysikerns noggrannhet, systematik och känsla för detaljer. Danielssons framställning präglas av ett vigt intellekt vant vid att fastställa och förmedla komplexa naturvetenskapliga samband, men lika mycket av en ämnesöverskridande kunskapslust.


LÄS MER: Jorden behöver en överdos av godhet nu

Civilisationen slagen i bitar

Trots att bokens direkta ärende är ett klarläggande av växthuseffektens dynamiker, omfattar den en exposé över såväl strävandena hos historiens kartografer och upptäcktsresanden, som de tidiga naturvetarnas sökande efter universums struktur och materiens essens.

I "Vårt klot så ömkligt litet" förmedlas en stor del av den imponerande precisa kunskap som vår civilisation besitter om de naturliga systemen – samma system som vi genom vår nuvarande praktik är på god väg att slå i bitar. När denna kunskap, som hos Danielsson, ställs sida vid sida med den förödelse som tycks vara en nödvändig konsekvens av det vi förstår som hög levnadsstandard, blir effekten närmast absurd.


LÄS MER: Undergången är nära och förfärligt vacker

Ingen vet om livet ska bestå

Ändå är det inte bilden av överblick och kontroll som präglar Danielssons text. Kännetecknande för den klimatförändring vars inledningsfas vi nu genomlever är snarast det motsatta: en grundläggande oförutsägbarhet. Om utsläppen tillåts fortsätta öka som hittills, kommer temperaturen då att stiga med fem grader eller med 17? Kommer mänskligt liv, eller något liv överhuvudtaget, i förlängningen att kunna bestå?

Svaret är att ingen vet.

Danielsson skriver in den av människan förstärkta växthuseffekten i en vidare kontext av existentiella hot – alltså hot som innebär en risk inte bara mot stora grupper av människor, utan mot mänskligheten i sig. Att sådana hot föreligger är ingenting nytt.


LÄS MER: Kapitalets mörka hjärta

Intensiv hetta eller istid?

Jorden kan träffas av en större komet eller en olyckligt riktad gammastrålningsblixt från en kollapsande stjärna, en supervulkan kan få utbrott och en naturligt inducerad klimatvariation kan orsaka såväl intensiv hetta som en ny istid.

Betraktat ur den djupa, geologiska tidens perspektiv är det snarare en fråga om när än om. Och oaktat allt detta vet vi att jorden i en avlägsen framtid ofrånkomligen kommer att brännas till aska av samma sol som en gång skänkte den liv. Att vara människa är, med andra ord, att ha att förlika sig med inte enbart sin egen stundande utplåning, utan även mänsklighetens.

Viljan att förmedla denna insikt ligger som en skugga bakom Danielssons tvärvetenskapliga och lättsamt presenterade populärvetenskapliga redogörelser. Vår sårbarhet är oändlig. Det är en storslagen ironi att dagens mänsklighet, samtidigt som den mer idogt än någonsin förnekar detta basala faktum, tycks stå i begrepp att orsaka sin egen för tidiga död.


Helena Granström är författare och medarbetare på Expressens kultursida.


Följ Expressen Litteratur och Kultur på Facebook så att du inte missar några texter.

SAKPROSA

ULF DANIELSSON

Vårt klot så ömkligt litet

Fri tanke, 309 s.