Joel Halldorf

För påvens kyrka är muslimerna syskon

Under Irakresan besökte påve Franciskus bland annat Ur, där det sägs att Abraham föddes.
Foto: VATICAN MEDIA/CPP/IPA/SHUTTERSTOCK / VATICAN MEDIA/CPP/IPA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK
Joel Halldorf.
Foto: OLLE SPORRONG

Joel Halldorf om betydelsen av påve Franciskus resa till Irak.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KRÖNIKA. I norra Irak, på Tigris västra bank, ligger Mosul. Staden har en rik historia med en mångfald som för tankarna till Prag eller Wien. Här har judar, kristna och muslimer levt tillsammans i århundraden. Men under de senaste decennierna har spänningarna växt: Först lämnade många judar, därefter har den kristna minoriteten krympt. 

År 2014 tog mördarsekten Daesh kontroll över staden, och våld och härjningar följde. Härifrån deklarerade sekten sitt främsta mål: Att erövra Rom och skära halsen av påven.

Nu är Daesh borta och i stället är det påven som kommer till Mosul, som den förste påve att besöka Irak. Det är en resa som är lika symboltyngd som riskabel. Franciskus kommer be vid platser där kristna mördats och återinviga en Maria-staty som Daesh vanhelgat. Men resans främsta mål är försoning och gemenskap mellan kristna och muslimer. 

I det svenska kulturkriget är islam 'den andre'.

I en hälsning inför avfärden sa han: ”Jag kommer som en pilgrim i fred för att söka gemenskap. Jag kommer fylld av en önskan om att be och vandra tillsammans, också med bröder och systrar från andra religiösa traditioner, i vår fader Abrahams tecken, han som förenar muslimer, judar och kristna till en familj.” 

I det svenska kulturkriget är islam ”den andre”, och i SD:s retorik ställs Sveriges kristna arv gärna i motsats till islam. Det finns en utbredd misstänksamhet mot islam i såväl samhället som politiken, vilket bland annat kommer till uttryck i debatten nu kring studieförbundet Ibn Rushd. 

I sådana diskussioner antar man ofta att kristna, i synnerhet konservativa kristna, ska höra till de mest fientliga mot islam. Men så ser ekvationen inte ut.

För högerpopulismen är intresserad av kristendomen som ideologi eller någon slags europeisk eller svensk civilisationsidentitet. Däremot är man sällan själva praktiserande kristna: De gäller såväl Sverigedemokraternas väljare, som hör till de mest sekulära av alla, som ”de fyras gäng” som format partiet.

Jag känner själv ofta större gemenskap med fromma muslimer.

Men för den som lever i kyrkan kan tron inte reduceras till ideologi. Tron är längtan: att sträcka sig mot den Gud som är tillvarons centrum. Därför är det naturligt att känna släktskap med människor från andra religioner som gör samma sak. Faktum är att detta blir särskilt tydligt när man lever i ett sekulariserat land. Jag känner själv ofta större gemenskap med fromma muslimer än med så kallat etniska men sekulariserade svenskar.  

Det är detta påven uttrycker i sin resa. Han kommer inte till Irak som någon kulturkrigare, utan för att söka gemenskap. För den Katolska kyrkan är muslimerna inte ”den andre”, utan syskon. 

Det finns mycket som kan skilja människor åt: kultur, traditioner, lära, historiska oförrätter, politik, ekonomisk kamp och så vidare. Just därför återkommer påven ständigt till det som förenar, och hit hör inte minst bönen. Att be tillsammans med muslimer är för honom ett tecken på den gemenskap som går djupare än allt det som skiljer åt. 

Mot detta står den vision kom till uttryck i terror och raketbeskjutning dagarna före påvens avfärd. Detta är påvens mest riskfyllda resa någonsin – men också den viktigaste. Han behöver alla böner han kan få.  


Joel Halldorf är författare, teolog och medarbetare på Expressens kultursida. 
Lyssna på ”Två män i en podd”

https://embed.radioplay.io?id=80118&country_iso=se

En sökande podd från Expressen Kultur – om manlighet, kärlek och ensamhet. Med två av kultursidans främsta namn: Radiostjärnan Eric Schüldt och Daniel Sjölin, författare och tv-profil. Självhjälp för intellektuella.