Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Joel Halldorf: Vallquist var en hel människa

Gunnel Vallquist blev 97 år gammal.
Foto: Lars Epstein
Joel Halldorf är teolog och skribent.
Foto: Zandra Erikshed

Joel Halldorf minns akademiledamoten Gunnel Vallquist. 

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Resning. Man har sällan tillfälle att använda det ordet nuförtiden. Men nyligen avlidna akademiledamoten Gunnel Vallquist hade en särskild inre resning.

Under ett halvt sekel var Vallquist en viktig röst i det svenska kulturlivet. Hon skrev i en rad tidskrifter och tidningar, inklusive otaliga understreckare i SvD. Hon gav ut flera böcker, bland annat sin liv- och insiktsfulla skildring av Andra Vatikankonciliet, "Dagbok från Rom". Men det som framför allt bidrog till att hon år 1982 invaldes på stol nummer 13 i Svenska Akademien var hennes hyllade översättning av Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt”. Ett tjugofemårsprojekt som avslutades år 1978.


Det som gjorde henne till en så säregen röst var hennes osentimentala sanningslidelse. Den genomsyrade allt. För det första hennes språk, som även då hon skrev om existensens yttersta präglades av en sparsmakad enkelhet. Vallquist försökte aldrig dölja sina resonemang bakom stora ord eller komplicerade satser.

För det andra hennes förmåga att framträda i offentligheten som en hel människa. Vallquist var katolik, en from sådan, i ett svenskt kulturliv som dominerades av Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius. Men hon accepterade aldrig idén att förnuftet var offentligt medan tron skulle hållas privat. Hon höll samman tro och vetande, eller kanske mer exakt: de hölls samman i hennes sanningssökande.


Hon skriver själv om det i essän ”Att säga som det är” (SvD 4/3-1955). Sanningen, säger hon, kräver två saker: ”Det första och enklaste är öppet och oförbehållsamt ställningstagande utan opportunism, för den övertygelse man bekänner sig till”. Men att klart och tydligt ta ställning räcker inte: ”Det måste kompletteras av en annan beredvillighet, nämligen den att outtröttligt söka vidare”.

Här sammanfattas hennes livshållning: ett sökande efter sanningen som innebär en villighet att ta ställning, men utan att man faller för frestelsen att slå sig till ro.

Vad andra såg som motsatser höll hon samman. Hon sökte över stora vidder: i kulturen och i kyrkan, i Sverige och i Frankrike, i världen och i sitt eget inre. Hon vägrade begränsa sitt sökande till bara ett av dessa rum. Hon kompromissade inte.

Det var detta som gav Gunnel Vallquist hennes inre resning.


JOEL HALLDORF

Joel Halldorf är teolog och medarbetare i Expressen Kultur.