Joel Halldorf: Kul att barnen läser, Skugge

Läs, ungdom, läs!
Linda Skugge.
Foto: Mikael Sjöberg

Joel Halldorf svarar Linda Skugge i debatten om barns läsning.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Linda Skugge invänder i Expressen (23/11) mot det hon kallar för min dystopi, det vill säga mitt påstående att vi numera lever i skärmens tid och inte längre i bokens (16/11). Men det skiftet betyder inte att boken är död, bara att den inte längre är nummer ett. I stället är skärmen i dag vårt primära medium.

Exakt vad det betyder för läsningen vet vi inte än. En del forskare menar att pingande telefoner håller på att förändra våra hjärnor, så att de kräver mer direkta stimuli (läs lajks!) än vad bokläsandet kan ge. Pisa-undersökningen indikerar vidare att läsförståelsen har gått ner hos svenska tonåringar.

Men det behövs mer forskning, vilket som bekant är en akademikers motsvarighet till politikernas "låt oss tillsätta en utredning".


Klassperspektiv saknas

Sedan är det givetvis kul att höra att Linda Skugges barn läser böcker! Men förutom att de utgör ett lite skralt empiriskt underlag, så saknar jag klassperspektivet i analysen.

För att barn till akademiker och skrivande människor läser tvivlar jag inte alls på. Men i skärmens tid måste vi medge att vägen till boken har blivit lite längre för många.

När avståndet till boken växer finns det en risk att läsning blir något som den bildade eliten håller på med. Så har det visserligen varit under större delen av skriftspråkets historia. Däremot har kombinationen demokrati och en icke bokläsande befolkning aldrig tidigare prövats.

Det kan bli ett spännande experiment!


Joel Halldorf

kulturen@expressen.se


Följ Expressen Kultur på Facebook - där kan du kommentera våra artiklar.