Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Jane Austen: Stolthet och fördom

Systrarna Bennett saknar en förmögen man.
Foto: UIP

I Stolthet och fördom genomskådade Jane Austen sin samtids absurditeter. Jesper Högström fascineras när romantikerna kolliderar med den krassa verkligheten.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Som Björn af Kleen undervisade oss om med Jorden de ärvde lever fideikommissystemet kvar i dagens Sverige, lite i skymundan och enbart i kraft just av att kunna leva i skymundan. I Jane Austens Stolthet och fördom får vi veta hur det såg ut i den värld där systemet var öppet och självklart.

 Romanens premiss är att de fem ­döttrarna Bennet på Netherfield måste giftas bort till förmögna män - när pappa Bennet dör kommer godset att gå till en avlägsen släkting och de själva ställas på bar backe. Ett av de många exempel på hur systrarnas mamma framställs som outhärdligt beskäftig (förutom att hon ­ideligen försöker få döttrarna bortgifta) är att hon beklagar sig över detta sakernas tillstånd. Orättvist, pladdrar Mrs Bennet medan hennes man och döttrar utbyter menande blickar (och Jane Austen inbjuder oss läsare att göra samma sak) - det finns ju ingenting så löjligt som folk som klagar på sådant som ingen människa kan göra någonting åt.

 Det är lurigt med Jane Austen.

 Hon är en romanför- fattare som i ena sekunden genomskådar alla sin samtids absurditeter - som på ett underbart underskruvat sätt gör narr av ­löjliga präster, uppblåsta änkenåder, absurt komplicerade sociala konventioner och det faktum att en tilltänkt make kan vara mer fördelaktig än en annan därför att han har "en avsevärd beslutanderätt om kyrkliga tjänster, medan hans kusin helt saknade sådant inflytande".

 Hennes blick för sin egen samtids ­spelregler får oss att se våra egna - dessutom kan Stolthet och fördom mycket väl vara världslitteraturens första beskrivning av den uråldriga känsla som är skammen över den egna familjen.


Men samtidigt som hon är sin samtids genomskådare är hon sin samtids fånge. Som Kingsley Amis formulerade saken har hon en tendens till "fördömande där överseende vore på sin plats överseende där hon borde vara fördömande". Den beskäftiga Mrs Bennet stämplas konsekvent som dum och fåfäng, för att inte tala om flirtiga lillasyster Lydia som låter sig enleveras av solochvåraren Mr Wickham (denna författarens snobbiga sida mildras konsekvent i de sentida filmatiseringarna). Bördsstoltheten utsätts för en mild drift som påminner oss om att Stolthet och fördom kom ut 30 år efter Figaros bröllop och 24 år efter franska revolutionen, men när den ståtlige Mr Darcy väl fått lära sig lite ödmjukhet görs det klart att hans position i samhället inte är något handikapp - han och hans efter många turer erövrade Bennet-­dotter drar sig då tillbaka till godset Pemberley för att leva "sitt eget eleganta och behagliga familjeliv".

 Man kan säga att det är den här dubbla bokföringen som gör Jane Austen fascinerande.

 I Stolthet och fördom tar hon två gestalter ur sin samtids himlastormande romantiska diktning, den aristokratiske världsföraktaren à la Lord Byron (Mr Darcy) och det egensinniga kvinnliga naturväsendet av Dorothy Wordsworths typ (Elizabeth Bennet) och placerar dem mitt i den krassa värld där anseende och hemgift betyder allt.


Visst känns det som om societetslivet är plågsamt utförligt skildrat ibland (en annan sak de moderna filmatiseringarna mildrar är hur outhärdligt TRÅKIGT livet kan kännas i en Jane Austen-roman), och visst känner man att romanen har lärt sig en hel del om gestaltning på 200 år. Men mitt i de oändliga bjudningarna eller omständliga redogörelserna kommer en ironisk turnering eller en briljant replik som får det att leva (Gun-Britt Sundströms vässade nyöversättning hjälper till med den saken). Jane Austen får mig aldrig att längta efter sin värld, men hon får mig att se den.

FAKTA

ROMAN
JANE AUSTEN | Stolthet och fördom | Översättning Gun-Britt Sundström | Bonniers 473 s.