Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gallra bort biblioteksaktivismen

Lars Anders Johansson är redaktionschef på tankesmedjan Timbro
I sitt sommarprogram anklagade Janne Josefsson Botkyrkas bibliotek för att "bränna böcker". Foto: SVEN LINDWALL

Janne Josefssons påstående om att Botkyrkas bibliotek gallrar ut böcker på ideologisk grund har skapat debatt.

Men gallringen är en ickenyhet, skriver Lars Anders Johansson. Titta i stället på de aktivistiska tjänstemän som får kritik av JO.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Känslorna svallar i biblioteksdebatten. Från ena sidan ropas det om censur, från andra sidan om att det görs en höna av en fjäder, att kritikerna bara inte förstått att alla bibliotek måste gallra. Utlösande faktor denna gång var journalisten Janne Josefsson som i sitt sommarprat i P1 (9/7) hävdade att bibliotek i Botkyrka bränner böcker av ideologiska skäl.

Pippi Långstrump-böcker kasserades

Vad som åsyftades var destruktionen av gamla upplagor av Astrid Lindgren-böcker, med vad som beskrivits som ett ”föråldrat språkbruk”. Som isolerad händelse är det givetvis en ickenyhet. Bibliotek gallrar, och de gamla utgåvorna har ersatts av nya. 

Det är emellertid inte första gången just biblioteken i Botkyrka är i blåsväder. Nyligen lekte en inköpsansvarig statistiker och motiverade sin underlåtenhet att köpa in ekonomen Tino Sanandajis bok med att den var baserad på bristfällig statistik, vilket är häpnadsväckande med tanke på att boken baseras på offentlig statistik från Eurostat, SCB och OECD.

 

LÄS MER: Vad stämmer egentligen i Pippi-bråket? 

 

Man har också nyligen fått kritik av justitieombudsmannen, just med anledning av att den aktivistiska hållningen vid inköp och fjärrlån strider mot bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning. Angående böcker som man både nekat att köpa in och beställa slår JO bland annat fast att ”så länge ett yttrande inte är brottsligt finns det däremot inte något utrymme för ett folkbibliotek att ta hänsyn till de värderingar och åsikter som förs fram."

John Gray gallrades ut

Det är inte frågan om ett isolerat fenomen. Häromåret kritiserades Dieselverkstadens bibliotek i Nacka för att ha rensat ut böcker med innehåll som bibliotekarierna inte gillade. I det fallet var det John Grays ”Män är från Mars, kvinnor är från Venus” som påstods förespråka förlegade könsroller. Något år tidigare bedrev identitetsaktivisten Behrang Miri en egen utrensningskampanj på Kulturhuset i Stockholms barn- och ungdomsbibliotek. 

Aktivismen vid Botkyrkas bibliotek är alltså inte en isolerad händelse, och de som avfärdar kritiken med att ”alla bibliotek måste gallra ibland”, gör det för att styra bort debatten från kärnfrågan: aktivistiska tjänstemän i offentlig sektor. 

Tyvärr drunknar sakfrågan i det höga tonläget från å ena sidan invandringskritiker som använder biblioteksdebatten för att få uppmärksamhet, å andra sidan från aktivisterna själva, som vill förminska och trivialisera för att kunna fortsätta driva sin egen agenda i godan ro. Därför är det bra att justitieombudsmannen satt ned foten. Allsidigheten och den fria åsiktsbildningen måste försvaras.

 

Lars Anders Johansson

 

Lars Anders Johansson är redaktionschef på tankesmedjan Timbro