Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Låt bli Bokmässan, Svenska Institutet!

Nils Funcke synas SI:s maktspråk.
Foto: YLWA YNGVESSON

Nils Funcke varnar Svenska Institutet för att utöva påtryckningar mot Bokmässan i Göteborg.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Ni försvårar arbetet att skapa dialog och kulturellt samarbete med andra länder, skapa förtroende för Sverige och att svenska aktörer ska ha framgång utomlands.

Det är kontentan av Svenska Institutets (SI) illa dolda maktspråk mot Bokmässan i Göteborg. Att diskussionen går hög om bokmässan är oftast nyttigt, även när den får lite märkliga inslag, som när DN:s kulturchef Björn Wiman lågfrekvent uppmuntrar till bojkott men själv tänker delta med liv och kanske också lite lust. Däremot borde det vara ett problem även för de som önskar att mässleden ska glesna när en myndighet som SI försöker få Bokmässan att utestänga Nya Tider.


LÄS MER - Karin Olsson: Nya Tider gjorde oss till sekterister 


Svenska Institutet hotar att inte medverka

I ett brev till Bokmässans ledning intygar myndighetens projektledare för interkulturell dialog, Henrik C. Enbohm, att flera länder inom EUNIC (European Union National Institutes for Culture) känner en uppriktig oro att mässan upplåter ”plats åt en aktör som man menar har oavvisliga band till såväl antisemitism som till verksamhet som manar till hot mot journalister”.

Enbohm förklarar att det inte "åligger en statlig myndighet" eller honom som företrädare för myndigheten att påverka en privat aktör. Men den uppkomna situationen har haft ”en avgjort försvårande inverkan på vårt förtroende- och relationsskapande arbete i stort” och ”påverkar förutsättningarna för vår gemensamma medverkan på årets bokmässa i en allt annan än positiv riktning”, menar Enbohm. 


LÄS MER - Göran Rosenberg: Därför åker jag inte till Bokmässan i år


JK, JO och KU har satt stopp tidigare

Tydligare kan hotet att inte medverka kommande år uttryckas och tydligare än så kan det knappast formuleras att Bokmässan saboterar ett för nationen Sverige viktigt internationellt samarbete. När likartade påtryckningar och maktspråk från myndigheter förekommit tidigare har Justitiekanslern (JK), JO och riksdagens konstitutionsutskott (KU) reagerat. Det senaste mer uppmärksammande fallet gällde en ambassads offentliga avståndstagande från en publicering i Aftonbladet 2009.

SI har regeringens uppdrag att bland annat ”stärka öppenhet och demokratiska strukturer” i andra länder. 

SI behöver hjälp att se grandet i det egna ögat.


Nils Funcke är yttrandefrihetsexpert

kulturen@expressen.se