Kära Sverige, låt mig berätta vad en skola är

En skola utbildar och vågar och kan ställa krav på ansträngning.
Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN
Filippa Mannerheim är gymnasielärare i svenska och historia, samt skoldebattör.
Foto: Marcus Gustafsson

Sverige har glömt bort vad en skola är.

Gymnasieläraren Filippa Mannerheim ger en lektion till ett land som tappat fattningen.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT. Kära Sverige, eftersom du helt verkar ha tappat fattningen kommer här en kort, pedagogisk vägledning för att hjälpa dig på traven i ditt förvirrade tillstånd. 

Sverige, låt mig berätta för dig vad skola är: 

En skola är en akademisk plats för kunskap och lärande. En skola är nationens viktigaste bildningsinstitution i syfte att rusta landets unga medborgare med kunskaper och förmågor, så att de kan utvecklas till fria och självständiga individer, värna landets demokratiska grundvalar och med kunskap och färdigheter bidra till landets fortsatta välstånd – i fredstider som i oroliga tider. 

En skola är inte ett aktiebolag med vinst som främsta incitament. En skola är ett gemensamt samhällsbygge. 

En skola har utbildade, ämneskunniga, behöriga lärare med hög status, goda arbetsvillkor och stor professionell frihet. Dessa lärare undervisar landets barn på landets språk. En skola har anställd – ej inhyrd – resurspersonal: speciallärare, skolsyster, studie- och yrkesvägledare, IT-personal, vaktmästare. En skola har inte icke-behöriga bakom katedern. 

En skola ger barn som halkar efter extrastöd av utbildade speciallärare. En skola delar inte ut digitala verktyg eller verkningslösa anpassningar som undermåliga substitut för extrastödet, bara för att det är billigare. 

En skola har ett skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.
Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

En skola har ändamålsenliga lokaler: lagom stora klassrum, en aula, en idrottshall, en musiksal, en hemkunskapssal med småkök, slöjd- och labbsalar. En skola har adekvat utrustning för teoretisk och praktisk undervisning, såsom musikinstrument, slöjdverktyg, laborationsutrustning, läromedel, fungerande IT-utrustning och stora mängder skönlitteratur i klassuppsättningar. 

En skola har ett skolbibliotek med utbildade bibliotekarier som omvärldsbevakar, köper in böcker, håller bokprat och bidrar med unik spetskompetens om skön- och facklitteratur, informationssökning och källkritik. En skola har inte ett förråd med några slumpmässigt utvalda böcker som föräldrarna donerat och kallar detta för ”skolbibliotek”. Ett skolbibliotek är inte ”tillgång till ett folkbibliotek”.

En skola har en stor skolgård där barn kan hoppa hopprep, hoppa hage, spela fotboll, spela kula, leka spökboll, King och springa omkring. En skolgård är inte en asfalterad plätt utanför ett hyreshus. 

En skola är en arkitektonisk byggnad – ett stolt landmärke – anpassad efter en unik verksamhet nämligen undervisning av landets barn. En skola är inte en cykelkällare eller en industrilokal där elever får ”teoretisk slöjd” eller ett gymkort på Sats vilket man kallar för ”idrottsundervisning” för att det är billigare. 

En skola är inte en privat lekplats för kalkylerande bolagskoncerner och korrumperade ex-politiker som vill göra karriär inom näringslivet. Tror man det har man gravt missförstått vad skola är.  

En skola säljer inget eftersom kunskap inte går att sälja eller köpa.

En skola har en matsal som serverar välplanerad lunch utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer för en god och näringsriktig måltid. En skola skickar inte ut tonåringar att köpa sin dagliga lunch på en hamburgerkedja med hjälp av en matkupong. 

En skola konkurrerar inte med andra skolor om skolpeng eller lättundervisade elever. En skola har inga incitament att sätta glädjebetyg, eftersom betygssättning är en påtryckningsfri myndighetsutövning – inte ett konkurrensmedel och ett sätt att fiska nya skolkunder på. 

En skola säljer inget eftersom kunskap inte går att sälja eller köpa. En skola utbildar och vågar och kan ställa krav på ansträngning. 

En skola är en arkitektonisk byggnad anpassad efter undervisning av landets barn.
Foto: Henrik Isaksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

En skola är ett samhällsfundament, inte ett smörgåsbord för krävande föräldrakunder. 

En skola har en självklar samsyn om vad kunskap är och hur den lärs ut med metoder som vilar på vetenskaplig grund. En skola har lärare som bedriver välplanerad undervisning, inte lärare som skickar hem eleverna med arbeten som föräldrarna förväntas hjälpa till med för att skolans vinst ska bli större.

En skola har lärare som ser sig som akademiker och offentliga tjänstemän, inte marknadsförare och influencers som kränger dammsugare med hjälp av sina elever via Instagram-konton.

En skola är ett område där politiker strävar efter samarbete, långsiktighet, stabilitet och medborgarnas bästa. En skola tillåts inte bli ett slagträ i rikspolitiska debatter om kepsfrågor eller betyg från årskurs 4. 

Ordet ”skola” och ”lobbyism” används aldrig i samma mening. 

Ett skolsystem utan en marknad är inte ett ”kommunistvälde”. 

Vi lever i ett land som förlorat all förståelse för vad skola är. Vi lever i ett land där politikerna har släppt greppet om landets eget skolsystem och säljer ut det, bit för bit, till internationella företag. Vi lever i ett land där elever och föräldrar fått en bild av att skola kan vara vad som helst, hursomhelst, var som helst och en bild av sig själva som skolkunder i stället för föräldrar och elever.

Det här är farligt för individen men ännu farligare för nationen i stort. 

Sverige, nu vet du vad skola är. 

Vad gör du av den kunskapen? Av Filippa Mannerheim

Filippa Mannerheim är gymnasielärare i svenska och historia, samt skoldebattör. Hon väckte stor uppmärksamhet vintern 2020 med sitt öppna brev till Sveriges riksdagspolitiker på Expressens kultursida, ”Svensk skola är en skam – ni politiker har svikit”.
Månens sällskap: Kärlekens flammande pilar

https://embed.podplay.com/manens-sallskap-1449/karlekens-flammande-pilar-130260/light?platform=podplay

PODCAST. Eric Schüldt och Natalie Lantz samtalar om att ha fallenhet för förälskelse, och om det gudomliga dejtingtipset som garanterat väcker kärlekslågan – eller?