I mötet uppstår SVT:s litterära samtal

Martin Vårdstedt är ny kulturchef på SVT.
Foto: SVT

SVT:s kulturchef Martin Vårdstedt tillbakavisar kritiken om bristande litteraturbevakning.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Det har varit intressant att läsa de inlägg som följt på Karin Olssons upprop om samhällets – och SVT:s – tilltagande aversion mot bokläsning. Maria Edström frågar vart manifesten tagit vägen när allt blivit "story", och Victor Malm efterlyser ett nytt motstånd när det blivit trött norm att "ta populärkulturen på allvar". 

Vi lever i bildens tid, det är sant. Men vi lever också i den sociala textens tid, den flyktiga digitala. Aldrig har väl så många skrivit och läst så mycket som i dag, mitt i den förhärskande skärmtiden. Frågan är var romankonsten passar in i den nya textkulturen.

Det här är sannerligen ett viktigt ämne för litteraturkritiken. Och kritiken är en central del av kulturjournalistiken. För att svara på Karin Olssons fråga – hur jag ser att public service kan bidra till att "hålla nyfikenheten, kunskapen och det litterära samtalet i gång" – vill jag hävda att bokrecensionen är ett medel för detta. Författarsamtalet ett annat. Diskussionen mellan flera kritiker, eller "bokcirkeln" som den kallats i "Babel", är ytterligare ett.


LÄS MER - Karin Olsson: Inte ens SVT orkar läsa böcker längre 


Litteraturrecensioner i snabbt nyhetsflöde

Litteraturrecensioner förekommer regelbundet i "Kulturnyheterna", och det är viktiga minuter som SVT Kultur slår vakt om, inte minst nu om "Morgonstudion" väljer andra former för sin kulturbevakning. Men det är just minuter i ett snabbt nyhetsflöde, utan möjlighet till tidskrävande fördjupning eller långtgående teoretisk analys. Här är dagspressen svårslagen. Tv-mediet är unikt för sitt bildberättande, men också för sin förmåga att skapa relationella upplevelser, möten. När författaren möter läsaren eller programledaren, när kritikern möter andra kritiker, eller när debattörerna möter varandra, då uppstår just det litterära samtalet, med nyfikenhet och kunskap, såsom det förmedlas bäst i tv. 

Just därför är det tillfredställande att det blir ökat utrymme för kultursamtal i SVT från årsskiftet, genom en ny satsning med arbetsnamnet SVT Kultur Live. Här vill vi ge stor plats åt kulturdebatt, möten och samtal i skärningen mellan kultur och samhälle, politik och estetik. 

Ju fler litteraturkritiker som vill delta i den diskussionen, desto bättre.


Martin Vårdstedt 

kulturen@expressen.se


Martin Vårdstedt programchef för kultur och samhälle på SVT.