Det SD vill göra mot samebyn är skamlöst

Girjas.
Foto: OLLE SPORRONG
Jimmie Åkesson (SD).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Peter Danowsky är advokat.
Foto: OLLE SPORRONG

Jimmie Åkesson vill upphäva den jakt- och fiskerätt som Girjas sameby har sedan urminnes tider.

Peter Danowsky, som var Girjas advokat i målet, ser hur SD ger legitimitet åt de krafter som inte respekterar de samiska rättigheterna.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT. Det var urminnes hävd som ledde till att Högsta domstolen i januari 2020 slog fast att det är Girjas sameby som bestämmer över jakt- och fiskerätten inom samebyns område. Detta accepteras inte av Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson och hans parti tolererar inte Högsta domstolen och gällande rätt. Med lagstiftning vill Åkesson nu upphäva den rätt som samebyn har sedan urminnes tider. Han framställer en motsättning mellan samebyns rätt och andras rätt. 

Javisst, all egendomsrätt, all rätt som någon har till sin mark, sitt hus, sitt jaktarrende, sin fiskerätt innebär en begränsning av andras rätt att utnyttja samma rätt. Det är självklart. Men för Sverigedemokraterna är det just den samiska ursprungsrätten som inte kan tolereras och som ska upphöra. Sverigedemokraterna vill upphäva historiskt grundad rätt. Det är långt ifrån lag och ordning. Det skulle strida mot regeringsformen och mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att lagstifta mot den rätt för samebyn som Högsta domstolen slagit fast.

Jag hoppas de andra politiska partierna, som också vill ha jägarnas röster, ändå förstår bättre och håller sig till rättsordningen.

Jägarintressena skär över partigränserna. Jägarförbundet verkar starkt för att effekterna av Girjasdomen ska vara så begränsade som det bara går. Här fiskar nu Sverigedemokraterna efter röster. Och man gör det respektlöst med argument och synsätt som förminskar minoritetens rättigheter, förstärker motsättningar och populistiskt förenklar budskapet. Respektlösheten visar sig inte minst mot Högsta domstolen.

Girjasmålet handlade om ifall det är staten eller samebyn som bestämmer över upplåtelser av jakt- och fiskerätt. Efter omsorgsfull prövning i tre instanser, med framgång för Girjas redan i Gällivare tingsrätt, slog så Högsta domstolen fast att staten inte har den bestämmanderätten. Lika litet som staten kan bestämma vilka som ska ingå i ett jaktlag. 

Jag var Girjas advokat i målet. Staten företräddes av advokater anlitade av Justitiekanslern. Det var ett stort processmaterial med många historiska dokument, avhandlingar och experter. Målet pågick i över tio år. Hela den processen vill nu Sverigedemokraterna ogiltigförklara. Det går förstås inte, men Sverigedemokraterna ger skamlöst legitimitet åt de krafter som inte respekterar de samiska rättigheterna. Det är förskräckligt. Jag hoppas de andra politiska partierna, som också vill ha jägarnas röster, ändå förstår bättre och håller sig till rättsordningen.


Av Peter Danowsky


Peter Danowsky är advokat.Månens sällskap: Augustimånens gula sken

https://embed.podplay.com/manens-sallskap-1449/augustimanens-gula-sken-131580/light?platform=podplay

PODCAST. Om att kurera sitt liv. Och om att dansa vansinnesdans inför förbundsarken. En sökande podd från Expressen Kultur. Om samtidskultur, mytologi, religion och själva livsvillkoren för att vara människa. Med Eric Schüldt och Natalie Lantz.