Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Därför borde Cissi Wallin ha friats

Foto: OLLE SPORRONG
Cissi Wallin i sällskap med sin advokat.
Foto: Fredrik Persson/TT NYHETSBYRÅN
Cissi Wallin under den första rättegångsdagen.
Foto: Anette Nantell/DN/TT

Cissi Wallin döms för grovt förtal och ska betala skadestånd på 90 000 kronor.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke tycker att Fredrik Virtanen bör tåla att hans åsikter ställs mot hans påstådda handlingar.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KOMMENTAR. Orden har kraft. De kan frigöra eller förgöra. Ibland samtidigt. Först när sakfrågor av samhällelig betydelse, oavsett om det handlar om svensk utrikespolitik eller våldsbrott, konkretiseras blir de begripliga och får kraft att förändra. Eftersom åsikter och värderingar bärs fram av enskilda blir de enskildas handel och vandel ofta föremål för offentlig belysning.

Cissi Wallin har enligt tingsrättens dom som avkunnades på måndagen utsatt Fredrik Virtanen för förtal. Det finns inget att invända emot att det rent objektivt rör sig om förtal att ange någon som våldtäktsman. Det utsätter den utpekade för andras missaktning.

Ska en enskild berövas sin aktning i en större krets ska det ha varit försvarligt att peka ut personen som brottslig eller klandervärd. Därtill krävs att uppgifterna är sanna eller att den som lämnade dem hade skälig grund för sina påståenden.

Det finns inget att invända emot att det rent objektivt rör sig om förtal att ange någon som våldtäktsman.

Den kanske centralaste frågan vid bedömning om försvarligheten i fallet är om Virtanen ska betrakta som tillräckligt offentlig som person. Han var när Cissi Wallin anklagade honom för att ha drogat och våldtagit henne en profilerad reporter och tongivande opinionsbildare. Han bör därför tåla att hans åsikter ställs mot hans påstådda handlingar när de har koppling till hans roll och framträdanden på den offentliga arenan.

Men denna hans roll i offentligheten tonar tingsrätten ned. Hans ställning i offentligheten kan enligt tingsrätten inte anses ha varit ”lika stark som till exempel ledande politikers”. Detta försök till gradering är märklig och oprecis. Vad menar tingsrätten med ledande politiker?

Han bör därför tåla att hans åsikter ställs mot hans påstådda handlingar när de har koppling till hans roll och framträdanden på den offentliga arenan.

Än märkligare är att tingsrätten i domskälen menar att de uppgifter Wallin lämnat om Virtanen inte har någon koppling till ”hans yrkesroll”. Men hans yrkesroll var att debattera och driva ståndpunkter bland annat om kvinnors rättigheter.

Tingsrätten instämmer i att frågan om övergrepp mot kvinnor är av stort samhällsintresse. Namngivningar som skedde inom ramen för metoo bidrog enligt tingsrätten till uppmärksamheten för rörelsen som i sin tur ledde till positiva förändringar.

Men i fallet Virtanen är det ”vid en samlad bedömning” enligt tingsrätten inte försvarligt att peka ut honom för en större krets.

Fredrik Virtanen.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Varje förtalsmål måste prövas på sina egna meriter. Vem anklagar vem för vad och hur framförs anklagelserna? Gränserna är flytande och förändras över tid. Vi behöver inte gå särskilt många år tillbaka för att notera att brottslingar namngavs även för närmast triviala brott. 

Ingen vill dit igen.

Men frågan är om personer som säger en sak i offentligheten från en stark position men påstås göra en annan privat förtjänar att skyddas av ”integritetsskäl”? Genom att det inte var försvarligt att lämna uppgifterna prövade tingsrätten inte om de var sanna eller om Cissi Wallin hade skälig grund för dem.


Av Nils Funcke

Nils Funcke är yttrandefrihetsexpert och journalist.