Bah Kuhnkes presstöd skadar journalistiken

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Nils Funcke.
Foto: YLWA YNGVESSON

Nils Funcke varnar för att Alice Bah Kuhnkes nya förslag om presstöd kan leda till ökad styrning av medierna.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURDEBATT | MEDIEPOLITIK. I allt selektivt statsstöd ligger en outtalad förväntan om tacksamhet och lojalitet. Om lojaliteten inte infinner sig när staten anser sig behöva den ger det selektiva stödet makt att utkräva den. Allt i statsnyttans namn.

Även om det är en insikt som inte kräver någon djupare tankeverksamhet behöver den återupptäckas. Det gäller inte minst de många medier och publicister som sedan slutet av 1960-talet i marinerats i presstödet och manövrerat för att få maximalt stöd. Stödet uppgår till omkring en halv miljard per år.

Nytt förslag om presstöd

Det som gett ett visst försonande drag åt presstödet är att kriterierna för att få del av det varit formella. Kraven för att få stöd har gällt en viss lägsta upplaga, krav på egenproducerat innehåll och vissa andra formalistiska krav. Men det som endast låter sig mätas och värderas subjektivt som till exempel kvalitet, målgrupp, tonfall och ideologi har inte vägts in. Alla som uppfyllt de ”fyrkantiga” kraven har fått stöd.

I en skur av sockermantlade kulor eliminerar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (DN 14/2) nu denna gräns. Ministern har fått med sig övriga riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, att införa två nya mediestöd. Ett stöd för att skapa förutsättningar för ”journalistik” på vita fläckar och ett innovationsstöd.

Och så kommer det.


LÄS MER – Ida Ölmedal: Lokaltidningarnas kris öppnar en klassklyfta 

Krav på kvalitet i presstödet

De bägge stöden är öronmärkta för att gå till medier som ”lever upp till ett antal kvalitetskriterier” och vars innehåll är av ”hög kvalitet”. Vad är hög kvalitet? Ja, inte ens begreppet ”journalistik” låter sig entydigt definieras utan att syftet med en verksamhet värderas.

Men inte ens alla som uppfyller kvalitetskraven, vars konkreta utformning regeringen inte presenterat, kan räkna med stöd. Stöden delas endast ut i ”mån av tillgängliga medel”. Den som inte är först lär bli utan. Om inte regeringen öppnar ymnighetshornet.

Menar regeringen och oppositionen allvar med att ”granskande journalistik är ett demokratiskt allmänintresse” och att ”oberoende mediers granskning är en förutsättning för varje välfungerande demokrati” bör de avveckla presstödet. Generella stödåtgärder skulle tillsammans med att regeringen slutar slå den ena flisan efter den andra ur yttrandefrihetsgrundlagarna stimulera samhällsdebatten och informationsspridningen. Där finns grunden för en i verklig mening oberoende journalistik.


LÄS MER – Nils Funcke: Slarva inte bort vår yttrandefrihet, Morgan Johansson 


Av Nils Funcke

Nils Funcke är yttrandefrihetsexpert och sitter i styrelsen för Publicistklubben.