Artikeln som får Turkiet att se rött

Demonstranter i Istanbul 13 augusti som kräver Hamza Yalcins frihet.
Foto: OZAN KOSE / AFP
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.
Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Här är artikeln som den turkiske presidenten Erdoğan inte tål och som landet kallar för en brottslig förolämpning.

Det är en av de 20 texter som har fått den svenske journalisten Hamza Yalcin internationellt efterlyst för terrorism av Turkiet och gripen i Spanien.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Följande artikel är en del av en längre text som publicerades i den turkiska tidskriften Odak Dergisi 17 november 2016, vintern efter den misslyckade statskuppen. Artikeln har bearbetas lätt för den svenska publiken.


En diktator kontrollerar Turkiet som undkom ett blodigt inbördeskrig i sista stund den 15 juli. Just nu är det oklart om Erdoğan ska bråka med Iran eller Irak. Armén, i motsats till vad nationalisterna i Vatan partisi (Fosterlandspartiet) påstår, är inte någon borg för suveränitet och sekularism. Armén är i själva verket en förtrycksapparat och beskyddare av islamistiska gängmedlemmar som används mot aleviter och shiiter. De turkiska militära styrkorna utbildade islamistiska gängmedlemmar i Fria syriska armén (FSA). IS har skapat sig en bas i Turkiet. Armén har med hjälp av tusentals långtradare flyttat vapen och ammunition in till Syrien. Överbefälhavaren var vittne i Erdoğan-familjens skandalbröllop när Erdoğans dotter Sümeyye gifte sig.

Före vigseln hade 5000 människor mördats under åtta månader. Städerna Cizre och Silopi hade jämnats med marken. Bara en dag före vigseln hade åtta soldater mördats. Medan nationella helger ställdes in med hänvisning till att ”vi har martyrer” genomfördes det nämnda bröllopet. Trafiken i Istanbul förlamades på grund av säkerhetsåtgärderna för bröllopet. På bröllopsdagen visade en faster till en mördad soldat en bild under dennes begravning i Kocatepe, en stadsdel i Istanbul, och basunerade: "Han mördades inte för fosterlandet, utan för prinsen Bilal", Erdogans son.


LÄS MER - Karin Olsson: Låt inte Hamza Yalcin hamna i Turkiets klor 


Armén intog Jarablus

Och så begav sig armén på en expedition till Syrien tillsammans med Fria syriska armén och gängmedlemmar i al-Qaida. Efter att ha förhandlat med Daesh intog armén Jarablus.

Och nu har man stängt militära gymnasier, försvarshögskolor är knappt igenkännliga. Den militära medicinskolan Gata är på väg att stängas. Armén är nu direkt knuten till presidenten för alla sekteristiska krig. Just nu har han total kontroll på militären och säkerhetstjänsten. Specialstyrkor sprungna ur armén, likt Sadat, grundat av pensionerade generaler och officerare, ger paramilitära utbildningar.

Armén har drabbats av så många utrensningar att det krävs minst 15 år innan den börjar komma på fötter igen. För att på nytt bygga den armé som Erdogan ruinerat skickar densamme soldaterna hit och dit. Att USA inte klagar särskilt mycket kan bero på att USA kanske vill att armén återerövrar sin styrka. Annars kommer det blir oerhört svårt för USA att kontrollera Turkiet. 

Sedan moderniseringen har det funnits olika revolutionära rörelser inom armén. Tillsammans med 200 soldater begav sig kapten Resneli Niyazi den 3 juli 1908 till de makedonska bergen för att strida mot sultanens diktatur och banade vägen för Andra konstitutionella styret i det ottomanska imperiet.


LÄS MER: Ursprungsartikeln på turkiska 


Kastade ut progressiva krafter

Så småningom kastades demokratiskt sinnade och progressiva krafter som Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Mahsuni Şerif ut ur armén. Strax före den 12 mars-kuppen fanns det faktiskt en marxistisk ackumulation i den turkiska armén. Trots att socialister avvecklats från armén reflekterades den växande progressiva rörelsen även i armén. Men i samband med 12-mars-kuppen avvecklades även dessa. Progressiva personer som Saffet Alp och Ömer Yazgan tog folkrevolutionen på allvar och försökte delta i folkets demokratiska revolution med hjälp av möjligheterna inom armén.

Senare avlägsnade sig vänsterinriktade människor från kampen och började tillämpa strategin att etablera sig inom staten. Denna strategi passade utmärkt i samband med nederlaget den 12 september, 1980, när en statskupp genomfördes. Ungdomar i alevitiska och progressiva familjer, som fann den progressiva kampen stötande, började ta plats på militära skolor och armén, och höll sig kvar för att så småningom stiga i karriärstegen. I och med AKP-regimen skulle dessa genast lida ett tungt nederlag. Den arméhierarki som de blint litade på, skulle överge dem. I hopplösheten skulle vi bevittna löjtnantöverste Ali Tatars självmord som föregicks av en djup depression.


READ MORE: Türkiye'nin izin vermek istemediği makale


Armén utvecklar motstånd

Det är otänkbart att armén, en institution baserad på 2 500 år gamla anor, inte ska utveckla motstånd mot den förnedring som upplevs inom den just nu. Rättegångar som Ergenokon, Balyoz var en enorm skam. Sedan lades det till ytterligare förnedringar efter den 15 juli. Denna process blev bakåtsträvarnas hämndmanifestationer. IS-anhängare stampade på och halshögg somliga soldater. Armén som institution fann sig i att förnedras av polisväsendet. I mass- och etermedier kunde vi se förhörande poliser hota officerare med att beslagta de gripnas hustrur och våldta deras bebisar.

Att armén klyvs i bitar minskar inte organiseringen av de progressiva krafterna i arméleden, tvärtom, den ökar. Varken ledningen för armén eller CHP, det största oppositionspartiet i Turkiet, som försvarar det gamla systemet, kan tillmötesgå missnöjet inom armén eftersom de är extremt fega. Generalerna behöll inte sin lojalitet till militärmarschen som innehåller raderna ”Vi grundade republiken med blod och kunskap /Även om helvetet bryter lös är vi dess väktare”, utan sålde varandra inför bakåtsträvande kadrer från religiösa Imam hatip-skolor och sekter. Generalerna övergav inte bara de som ville göra motstånd utan saboterade även för dem. De blev till och med sämre än CHP:s retorik om att stå bakom armén och republiken. Ingen vettig människa kan förvänta sig att all detta missnöje inte förvandlas till reaktioner. Frågan är bara hur dessa reaktioner kommer att ta form.

Skickar sina soldater till fronten för att skapa krig mellan turkar och kurder

Sist men inte minst; För att skapa en styrka för att hjälpa Erdoğan att hålla sig kvar vid makten och fördjupa polariseringen skickar han just nu sina soldater till fronten för att skapa krig mellan turkar och kurder. 

Om en progressiv rörelse blommar igen i Turkiet kommer den att få sympati inom arméleden, precis som 12 mars- och 12 september-episoderna.


HAMZA YALCIN

kulturen@expressen.se 


Hamza Yalcin är författare och journalist. Han är chefredaktör för den socialistiska tidningen Odak Dergisi.

Översättning och svensk bearbetning Kurdo Baksi.


FAKTA/ Hamza Yalcin

Den svensk-turkiske journalisten Hamza Yalcin, 61, har levt i Sverige sedan han flydde från Turkiet 1984. Han greps i början av augusti på semester i Barcelona, ovetande om att han var efterlyst av Turkiet via Interpol. Nu väntar han på att Spanien ska ta beslut om utlämning. Hamza Yalcin anklagas för att vara medlem i en terrororganisation och ha skrivit propagandaartiklar i terrororganisationers tidningar. Anklagelser om terrorism är ett vanligt sätt för turkiska regimen att tysta kritiker.