Hynek Pallas

Kan Linné lastas för hur hans tankar användes?

Carl von Linné.
Foto: PAPPERSARKIVET
Henrik Arnstad.
Foto: HANNA K. NEIKTER / NORSTEDTS

Hynek Pallas ser Henrik Arnstad lämna fältet öppet för en beklämmande historierevisionism.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KULTURKRÖNIKA. Kan Carl von Linné betraktas som arkitekt bakom den moderna rasismen? Är detta i sådana fall alltför okänt i ett Sverige där 1700-talsbotanikern, läkaren och zoologen mest är bekant som blomsterkonung?

Alla som är intresserade av rasismens idéhistoria lär svara jakande på båda punkterna.

Frågan är vad det i sådana fall betyder. När vi ställs inför ideologier med dödliga och odemokratiska konsekvenser – hur ska vi placera skuld på dem som en gång ritade teorin på papperet kontra dem som kanske sekel senare använde makt till att genomdriva den i praktiken?

Det är ingen oväsentlig fråga om man ska diskutera ideologiska avtryck i politiken, ansvar – och vilka som nu bör vördas i vår offentlighet.

Det var därför mer förvirrande än klargörande – och eventuellt revisionistiskt – att läsa Henrik Arnstads inlägg om Carl von Linné i Aftonbladet Kultur (17/6). I ”Med Carl von Linné föddes den moderna rasismen” tar Arnstad nämligen aldrig tar bladet från munnen när han för varje stycke trissar upp Linnés betydelse: texten går från att vi i Sverige är aningslösa till att Linné kan jämföras med rasister vars mordiska verksamhet präglade 1800- och 1900-talet till att hans skapelse blev ideologi som mördade miljontals människor – och att detta legitimerades via Linné.

Det vore klargörande för den öppna debattens skull, alltså för att komma åt att diskutera Linnés ansvar, om Arnstad var tydligare med vad han menar. Kan Linné lastas för att hans tankar användes på fel sätt, till och med legitimerade folkmord? 

Hitler var aldrig i Auschwitz och Leopold besökte aldrig Kongo.

Och det tål ju då att sättas namn på de som ägnade sig åt ”mordisk verksamhet” på 1800- och 1900-talet för att visa vad Arnstad faktiskt skriver: nära till hands hos dem som gjorde praktik av rasismens ideologi är den omdiskuterade Leopold II för vilken svarta människors liv var vatten värda när han skövlade Kongo. Här finns slavägande sydstatsgeneraler som piskade människor till döds. Och naturligtvis Adolf Hitler.

Är det dessa Arnstad menar? Några andra mördare? 

För nyckelordet i stycket är ”verksamhet”: är det ingen skillnad på orden i en bok och politikern som trycker på den metaforiska knappen – eller för den delen handen som håller i piskan – så är fältet öppet för en beklämmande historierevisionism. 

Hitler var aldrig i Auschwitz och Leopold besökte aldrig Kongo. Ändå har de ansvar och blod på händerna, och just därför är deras avstånd till den Linné med vilken de sannolikt delade viss ideologi oöverstigligt. 

En anledning att ställa dessa frågor är att det för svenska vänstersidor som Aftonbladet Kultur blir ett intressant prejudikat. Om skrifter och tankar nyttjade som efterhandslegitimering av mordisk verksamhet är nog för att kräva offentlig räfst och rättarting kring ideologer och göra dessa till huvudpersoner bakom folkmord – då blir det nämligen spännande att se hur dessa spalter i framtiden ska handskas med Karl Marx


Hynek Pallas är kulturskribent, författare och doktor i filmvetenskap, med avhandlingen ”Vithet i svensk spelfilm 1989 - 2010”. Hans senaste bok är ”Ex: migrationsmemoar 1977-2018”.