Hönor av en fjäder

Anders Rydell och Michaela Möller.
Foto: Saga Berlin

Ivar Arpi hör toner från Nationalteatern i Michaela Möllers och Anders Rydells bok "Broiler".

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

Vad är egentligen en broiler? Ordet klingar av bristande verklighetskontakt. Det är inte något bra i alla fall. Michaela Möller och Anders Rydell utger sig för att svara på den frågan i "Broilers".


Men en bok som presenteras som om den handlar broilers borde kunna bidra med djup i en analys av de politiker titeln syftar på. Tyvärr tvingas läsaren i stället med i en långrandig dussinanalys av den redan så sönderdissekerade samtiden. Det är entreprenörer, sociala medier, prekariatet, eroderande folkhem, skitjobb och allsmäktiga PR-byråer.

Per Schlingmann och statsindividualismen är också med. Till och med Husbyupploppen kläms in. Men som läsare förstår man inte riktigt hur alla dessa fenomen hänger ihop, eller vad de har med politiska broilers att göra.

Trots att en stor del av boken handlar om Annie Lööf tycks författarna inte ha intervjuat henne.


Däremot intervjuas moderata riksdagsledamoten Hanif Bali, ursprungligen ensamkommande flyktingbarn till Sverige, med en uppväxt som ingen skulle kunna kalla privilegierad. Vilken sorts broiler gör det honom till?

Alla politiker kanske inte behöver ha stått ett par decennier vid bandet för att ha verklighetskontakt.

Boken har en tydlig slagsida åt vänster. Exempelvis blir Katrine Kielos enbart författare, inte s-märkt debattör från Aftonbladets ledarsida.

Unga borgerliga debattörer som Annie Lööf och Aron Modig, tidigare KDU-ordförande, raljeras det över. De sägs vara mer skrämda av jantelagen än "någonting annat". Detta bygger Möller och Rydell på ett par debattartiklar. De tar genomgående i för mycket, och underbygger för lite.

Dagens politiker sägs i den Nationalteaternklingande ingressen till slutkapitlet vara "barnen av gemenskapers förfall". Både vinnarna och förlorarna i den här generationen känner sig svikna av samhället - "medvetet eller omedvetet"! Jo, tjena.


De unga politikernas framgång påstås paradoxalt nog bero på "politikens misslyckande". Nuförtiden kan politiker som väljarna faktiskt gillar ta sig fram snabbare inom partierna - ve och fasa - tack vare personval och egna kampanjer. Författarna menar underförstått: annat var det förr, när partierna idisslade sina talanger tills de lagom till pensioneringen tilläts göra entré i riksdagen.

Det är tveksamt om det är syftet, men om något övertygar "Broilers" mig om att vi är på väg mot en ljusare framtid där politiker är mer responsiva mot väljarna och verkligheten, snarare än mot åldermännen inom sina partier.


Ivar Arpi

kulturen@expressen.se


Michaela Möller är medarbetare i Expressen. Därför recenseras boken av Ivar Arpi, politisk skribent och redaktör på magasinet Neo.

Sakprosa

MICHAELA MÖLLER och ANDERS RYDELL

Broilers. De nya makthavarna och det samhälle som formade dem

Norstedts, 304 s.